Kliknięcia serwisu :   Wtorek, 17 Lipca, 2018 roku.  Do końca roku zostało 168 dni.  Imieniny obchodz±:  Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan, Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon, Marceli, Marcelina, Maria Magdalena,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1452 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Dziennik Internautów

Dziennik Internautów - internet w ĹĽyciu i biznesie

KanaĹ‚ gĹ‚ówny DI


JPK "na ĹĽÄ…danie" KAS

Od 1 lipca br. do przedsiÄ™biorstw duĹĽych i Ĺ›rednich doĹ‚Ä…czyli w obowiÄ…zku raportowania Jednolitych Plików Kontrolnych na ĹĽÄ…danie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wszyscy, nawet najmniejsi przedsiÄ™biorcy. Tym samym wzrasta zasiÄ™g i wydajność systemu kontrolnego fiskusa.


(Mon, 16 Jul 2018 21:47:25 +0200)

Kto zaufa poleceniom robotów w pracy?

Nowe badanie obejmujÄ…ce 1320 amerykaĹ„skich szefów dziaĹ‚ów kadr i pracowników pokazaĹ‚o, ĹĽe badani w bardzo duĹĽej mierze sÄ… gotowi do wdroĹĽenia AI w miejscu pracy oraz rozumiejÄ…, ĹĽe moĹĽe to przynieść znacznie wiÄ™ksze korzyĹ›ci niĹĽ tylko automatyzacja procesów wykonywanych rÄ™cznie.


(Mon, 16 Jul 2018 21:29:02 +0200)

Ogromny wyciek danych wynikiem włamania do aplikacji Timehop

WĹ‚aĹ›ciciel Timehop potwierdziĹ‚, ĹĽe doszĹ‚o do wĹ‚amania w bazie, która zawiera dane firmy, w wyniku czego naruszone zostaĹ‚y informacje dotyczÄ…ce uĹĽytkowników zebrane na serwerach aplikacji. Mówi siÄ™ o moĹĽliwoĹ›ci wycieku danych 21 milionów uĹĽytkowników.


(Mon, 16 Jul 2018 20:58:42 +0200)

Jaka informacja jest tak naprawdÄ™ istotna dla kandydatów do pracy z branĹĽy IT?

W Polsce w dalszym ciÄ…gu wiÄ™kszość firm traktuje temat wynagrodzeĹ„ jako tabu. Sytuacja wyglÄ…da zupeĹ‚nie inaczej w branĹĽy IT, gdzie pracodawcy zdajÄ… sobie sprawÄ™ jak waĹĽna jest to kwestia dla obecnych, jak i nowych pracowników.


(Mon, 16 Jul 2018 20:43:58 +0200)

NiebezpieczeĹ„stwo widziane w rozwoju thingbotów

Nowe badanie wykazało, że ataki telnet brute force na urządzenia IoT wzrosły o 249% w przeciągu roku, przy czym cyberprzestępcy stosują nowe metody wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy.


(Mon, 16 Jul 2018 20:29:58 +0200)

Kasjerzy pracują teraz więcej poza tradycyjnymi godzinami pracy

Jeszcze przed ograniczeniem niedzielnej sprzedaĹĽy wielu kasjerów przewidywaĹ‚o, ĹĽe bÄ™dzie musiaĹ‚o pracować w soboty do póĹ‚nocy i w poniedziaĹ‚ki od bardzo wczesnych godzin. WedĹ‚ug ostatniego badania dla wiÄ™kszoĹ›ci z nich jest to obecnie konieczność. Jednak nie tylko w niestandardowych godzinach pracy tkwi problem, poniewaĹĽ mogĹ‚y spaść równieĹĽ ich zarobki.


(Mon, 16 Jul 2018 20:09:32 +0200)

Jak rozpoznać podróbki materiaĹ‚ów eksploatacyjnych do drukarek?

Proceder wytwarzania i sprzedaĹĽy faĹ‚szywych materiaĹ‚ów eksploatacyjnych do drukarek to problem caĹ‚ej branĹĽy druku. Dotyka on równieĹĽ klientów, którzy czÄ™sto nie zdajÄ… sobie sprawy, ĹĽe podrobione wkĹ‚ady nie zapewniÄ… takiej jakoĹ›ci jak oryginaĹ‚. Aby ustrzec siÄ™ przed kupnem podróbki, wystarczy pamiÄ™tać o kilku prostych zasadach.


(Mon, 16 Jul 2018 19:40:32 +0200)

Cyberbezpieczeństwo jako aspekt strategii zarządzania

Coraz bardziej istotne staje siÄ™ uĹ›wiadomienie osobom decyzyjnym skutków kradzieĹĽy danych i to zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.  "Dowódcy", którzy nie wdroĹĽyli odpowiednich strategii bezpieczeĹ„stwa, mogÄ… narazić firmy na ogromne straty, a przecieĹĽ z odpowiednim przygotowaniem da siÄ™ ambarasu uniknąć.


(Mon, 16 Jul 2018 19:05:45 +0200)

Zarobki najlepiej opĹ‚aconych czĹ‚onków zarzÄ…dów

Na potrzeby raportu „Wynagrodzenia czĹ‚onków zarzÄ…dów w 2017 roku” przeanalizowano wynagrodzenia 976 osób z 377 spóĹ‚ek notowanych na GieĹ‚dzie Papierów WartoĹ›ciowych w Warszawie. Tekst stanowi jego podsumowanie.


(Mon, 16 Jul 2018 14:07:57 +0200)

NajwyĹĽsza Izba Kontroli bez kontroli?

Czy NIK, instytucja, która na mocy Konstytucji RP jest naczelnym organem kontroli, da siÄ™ skontrolować obywatelom? Takie pytanie od kilku lat zadajÄ… sobie czĹ‚onkowie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.


(Mon, 16 Jul 2018 13:27:12 +0200)

E-dowody od 2019 roku. ZapowiedĹş ministerstwa i komentarz eksperta

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku, od marca 2019 r. rozpocznie siÄ™ wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwÄ… elektronicznÄ….


(Mon, 16 Jul 2018 10:34:26 +0200)

Pożycz powerbanka, zamiast nosić go ze sobą

W mieĹ›cie moĹĽna wypoĹĽyczyć nie tylko rowery czy auta na minuty, ale teĹĽ powerbanki. Jak uwaĹĽa startup Erly, wobec tego, ĹĽe baterie wydajnych smartfonów szybko siÄ™ rozĹ‚adowujÄ…, sieć zautomatyzowanych wypoĹĽyczalni powerbanków ma zrewolucjonizować korzystanie ze smartfonów.


(Mon, 16 Jul 2018 10:31:50 +0200)

Co dzieje siÄ™ ze zuĹĽytymi bateriami i akumulatorami w Polsce

Jak podaje NajwyĹĽsza Izba Kontroli, nie stworzono spójnego i skutecznie dziaĹ‚ajÄ…cego systemu gospodarowania zuĹĽytymi bateriami. Firmy zbierajÄ…ce je sÄ… praktycznie poza kontrolÄ… i nadzorem inspekcji Ĺ›rodowiska. Dlatego nie wiadomo, jaki jest rzeczywisty poziom odzyskiwania ich w Polsce. Brakuje takĹĽe skutecznych kampanii zachÄ™cajÄ…cych do segregowania zuĹĽytych baterii, ale teĹĽ dogodnie zlokalizowanych punktów, gdzie moĹĽna je oddać.


(Mon, 16 Jul 2018 08:20:18 +0200)

Tuzin drobiazgów dla miĹ‚oĹ›ników emotek na DzieĹ„ Emoji

17 lipca przypada DzieĹ„ Emoji - takÄ… datÄ™ pokazuje iOSowy emotikon kalendarza. Bez tych maĹ‚ych obrazków dzisiejsza komunikacja byĹ‚aby uboĹĽsza, nie brakuje wiÄ™c miĹ‚oĹ›ników emotek. Oto przykĹ‚ady drobiazgów, które moĹĽna im podarować.


(Sun, 15 Jul 2018 09:40:43 +0200)

Z rozmyĹ›laĹ„ na DzieĹ„ Bez Telefonu Komórkowego

PomysĹ‚ Dnia Bez Telefonu Komórkowego (15 lipca) wydaje nieco osobliwy, kiedy telefony staĹ‚y siÄ™ centrami dowodzenia, które niemal kaĹĽdemu z nas uĹ‚atwiajÄ… codzienne ĹĽycie. MoĹĽe lepiej zrobić DzieĹ„ Refleksji nad Korzystaniem z Telefonu.


(Sun, 15 Jul 2018 08:55:02 +0200)

10 poradników do nauki HTML5 dla poczÄ…tkujÄ…cych

PoczÄ…tkujÄ…cym webmasterom oraz tym, którzy juĹĽ nieco poznali HTML i chcÄ… siÄ™ przesiąść na HTML5, a takĹĽe zrozumieć wyjÄ…tkowość tego jÄ™zyka polecamy 10 ksiÄ…ĹĽek dla poczÄ…tkujÄ…cych.


(Sat, 14 Jul 2018 23:04:20 +0200)

6 mln cyberataków na PolskÄ™ w ciÄ…gu roku

Ĺšrednio 700 razy na godzinÄ™ podejmowane sÄ… próby przeprowadzenia cyberataków na PolskÄ™. GĹ‚ówne ich ĹşródĹ‚a w ostatnim roku stanowiĹ‚y Stany Zjednoczone, Francja, Rosja oraz Chiny. Kiedy i gdzie przestÄ™pcy atakowali najczęściej?


(Fri, 13 Jul 2018 21:04:19 +0200)

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia

Opieka zdrowotna stanowi jeden z najprężniej rozwijajÄ…cych siÄ™ i dochodowych obszarów, w których wykorzystuje siÄ™ SI. Nowa technologia pomaga miÄ™dzy innymi w leczeniu uzaleĹĽnieĹ„. Wiele na ten temat dowiadujemy siÄ™ z raportu „Sztuczna inteligencja w medycynie”.


(Fri, 13 Jul 2018 20:47:06 +0200)

Rynek chatbotów roĹ›nie jak na droĹĽdĹĽach

Chatbot brokerem, stylistÄ…,lekarzem? Przy obecnym rozwoju technologii jest to jak najbardziej moĹĽliwe. Jeszcze w ubiegĹ‚ym roku wartość rynku wirtualnych konsultantów szacowano na nieco ponad 250 mld dolarów. W 2024 ma być on juĹĽ wart 1,3 bln dolarów, co oznacza aĹĽ 30% wzrost rdr.


(Fri, 13 Jul 2018 19:55:46 +0200)

Firmy technologiczne w elastycznych biurach

O nowym podejĹ›ciu firm IT do przestrzeni biurowej oraz otwarciu biura dla Microsoftu w Polsce, opowiada Martijn Roordink – wspóĹ‚zaĹ‚oĹĽyciel przestrzeni do kreatywnej pracy.


(Fri, 13 Jul 2018 14:52:31 +0200)

Automatyka domowa przyciÄ…ga coraz wiÄ™cej inwestorów

Automatyka cieszy siÄ™ coraz wiÄ™kszÄ… popularnoĹ›ciÄ… nie tylko wĹ›ród klientów, ale teĹĽ wĹ›ród inwestorów. W lipcu jeden ze Ĺ›wiatowych liderów w dziedzinie automatyki dla domu nabyĹ‚ 100% udziaĹ‚ów polskiego producenta systemu smart home. Wartość sfinalizowanej transakcji opiewa na ćwierć miliarda zĹ‚otych.


(Fri, 13 Jul 2018 14:28:59 +0200)

Odzyskiwanie długu po polsku

Polscy wierzyciele nie chcą długo czekać na odzyskanie pieniędzy i zazwyczaj występują o zwrot płatności przeterminowanej o rok. Firmy najczęściej dochodzą należności nieprzekraczających 10 tysięcy złotych. Jakie są najpopularniejsze metody na odzyskanie zaległych pieniędzy?


(Fri, 13 Jul 2018 14:06:06 +0200)

Kryptowaluty a podatek PCC

Umowy sprzedaĹĽy lub zamiany waluty wirtualnej przez prawie rok nie bÄ™dÄ… obĹ‚oĹĽone podatkiem od czynnoĹ›ci cywilnoprawnych (PCC). RozporzÄ…dzenie resortu finansów w tej sprawie weszĹ‚o w ĹĽycie 13 lipca br.


(Fri, 13 Jul 2018 13:52:30 +0200)

Ustawa o dostępności cyfrowej idzie do konsultacji społecznych

PeĹ‚na dostÄ™pność stron i aplikacji administracji publicznej i samorzÄ…dów osiÄ…gniÄ™ta najpóĹşniej w 2020 roku - oto gĹ‚ówne zaĹ‚oĹĽenie projektu ustawy o dostÄ™pnoĹ›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


(Thu, 12 Jul 2018 22:22:00 +0200)

Inteligentne telewizory Ĺ›ledzÄ… profile uĹĽytkowników

Konsumenci z zadowoleniem przyjmujÄ… Internet rzeczy w caĹ‚ej okazaĹ‚oĹ›ci. Obecnie sÄ… dumnymi posiadaczami kilkudziesiÄ™ciu inteligentnych urzÄ…dzeĹ„, takich jak telewizory, bransoletki fitness, zegarki, systemy nadzoru, karmniki dla zwierzÄ…t, nianie i samochody, ale wiele osób nie wie, ĹĽe urzÄ…dzenia te przynoszÄ… korzyĹ›ci równieĹĽ osobom trzecim i to niekoniecznie cyberprzestÄ™pcom.


(Thu, 12 Jul 2018 22:04:50 +0200)

SI czyta ze zrozumieniem

Mimo rosnącej popularności treści wideo oraz fotograficznych portali społecznościowych, formy tekstowe - w tym SMS - wciąż mają duże znaczenie w procesie komunikacji. W procesie analizy i automatycznego przetwarzania danych tekstowych pomocne są zwłaszcza narzędzia do text miningu.


(Thu, 12 Jul 2018 21:52:33 +0200)

Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Cyfryzacji

Karol OkoĹ„ski - nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, a Wanda Buk - dotychczasowa dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa - podsekretarzem stanu. Dowiedzmy siÄ™ o nich nieco wiÄ™cej.


(Thu, 12 Jul 2018 21:39:51 +0200)

Nowe narzÄ™dzie do promowania postów

Na rynku pojawiĹ‚o siÄ™ nowe narzÄ™dzie do optymalizacji promocji na Facebooku. Jest nim platforma, która pozwoli ustawić automatycznÄ… promocjÄ™ postów, w tym tych jeszcze niepublikowanych, a wszystko dziÄ™ki zaledwie kilku klikniÄ™ciom.


(Thu, 12 Jul 2018 21:25:34 +0200)

NajwiÄ™ksza polska umowa gwarancyjna w ramach instrumentów finansowych programów UE

Umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME zostaĹ‚a podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. DziÄ™ki niej polscy przedsiÄ™biorcy zyskajÄ… Ĺ‚atwiejszy dostÄ™p do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartoĹ›ci blisko 1,2 mld zĹ‚.


(Thu, 12 Jul 2018 21:15:40 +0200)

Cyberprzestępczość w social mediach

Media spoĹ‚ecznoĹ›ciowe to platformy dajÄ…ce uĹĽytkownikom ogrom moĹĽliwoĹ›ci. Jedni wykorzystujÄ… je do komunikacji, inni pozyskiwania informacji. Jest to takĹĽe „miejsce” pracy influencerów. PotencjaĹ‚ social mediów zauwaĹĽony zostaĹ‚ równieĹĽ przez przestÄ™pców, którzy coraz częściej i odwaĹĽniej dokonujÄ… ataków na konta w takich serwisach, jak Facebook czy Instagram.


(Thu, 12 Jul 2018 21:02:03 +0200)

ostatni import : 13/07/2018 - 21:30

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz




 
 
 
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 54.158.248.112
© Domena : ec2-54-158-248-112.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2018 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006