Kliknięcia serwisu :   ¦roda, 26 Wrze¶nia, 2018 roku.  Do końca roku zostało 97 dni.  Imieniny obchodz±:  Cyprian, Euzebiusz, Justyna, Łękomir,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1453 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Dziennik Internautów

Dziennik Internautów - internet w ĹĽyciu i biznesie

KanaĹ‚ gĹ‚ówny DI


Portfel do kryptowalut z czytnikiem linii papilarnych

Zapowiedziano wĹ‚aĹ›nie premierÄ™ nowego portfela sprzÄ™towego. UrzÄ…dzenie wyposaĹĽono w ekran dotykowy i technologiÄ™, która wedĹ‚ug jej autorów ma zapewnić wyizolowane i bezpieczne Ĺ›rodowisko do przeprowadzania transakcji kryptowalutowych.


(Tue, 25 Sep 2018 22:44:22 +0200)

Sieci neuronowe w trosce o domowe ciepło

Czasem sĹ‚oĹ„ce, czasem deszcz, a jaka bÄ™dzie pogoda powie Ci twój dom. Jak? DziÄ™ki sztucznym sieciom neuronowym. Podobnie jak w przypadku ludzkiego mózgu, tak urzÄ…dzenie oparte o sieci neuronowe bÄ™dzie odbieraĹ‚o sygnaĹ‚y z otoczenia, przetwarzaĹ‚o je i reagowaĹ‚o.


(Tue, 25 Sep 2018 22:29:05 +0200)

Nośniki z kryptokoparkami

UrzÄ…dzenia USB coraz częściej stajÄ… siÄ™ noĹ›nikiem szkodliwego oprogramowania sĹ‚uĹĽÄ…cego do kopania kryptowaluty. ChociaĹĽ zasiÄ™g i liczba ataków sÄ… stosunkowo niewielkie, z roku na rok przybywa ofiar.


(Tue, 25 Sep 2018 22:13:34 +0200)

Ruszyła X edycja konkursu dla kobiet biznesu

W tym roku przedsiÄ™biorcze kobiety, w ramach konkursu Sukces Pisany SzminkÄ… Bizneswoman Roku, zostanÄ… nagrodzone aĹĽ w 9 kategoriach, zaĹ› jedna kategoria – Male Champion of Change zostaĹ‚a stworzona z myĹ›lÄ… o mężczyznach, wspierajÄ…cych kobiety i budowaniu róĹĽnorodnoĹ›ci.


(Tue, 25 Sep 2018 19:50:11 +0200)

Zawalcz o miano Polskiego Produktu Przyszłości

Do 5 paĹşdziernika moĹĽna zgĹ‚aszać kandydatów do nagrody Polski Produkt PrzyszĹ‚oĹ›ci w XXI konkursie prowadzonym przez PARP i Narodowe Centrum BadaĹ„ i Rozwoju. NagrodÄ… jest grant w wysokoĹ›ci 100 tys. zĹ‚ z przeznaczeniem na rozwój, promocjÄ™ lub umiÄ™dzynarodowienie produktu.


(Tue, 25 Sep 2018 19:36:43 +0200)

WystartowaĹ‚y zapisy do konkursu dla startupów odpowiedzialnych spoĹ‚ecznie

RozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ nabór do 4. edycji globalnego konkursu dla startupów odpowiedzialnych spoĹ‚ecznie - Chivas Venture. W ramach programu zdolni polscy przedsiÄ™biorcy majÄ… szansÄ™ zawalczyć o zaistnienie na miÄ™dzynarodowej arenie oraz dofinansowanie z puli 1 miliona dolarów. ZgĹ‚oszenia sÄ… przyjmowane do 31 paĹşdziernika 2018 r.


(Tue, 25 Sep 2018 18:20:17 +0200)

Wybór Inspektora Ochrony Danych

RODO doprowadziĹ‚o do pojawienia siÄ™ nowego stanowiska – inspektora ochrony danych, który zastÄ™puje dotychczasowego administratora bezpieczeĹ„stwa informacji. Powierza mu równieĹĽ innowacyjnÄ…, znacznie istotniejszÄ… rolÄ™ aniĹĽeli tÄ…, jakÄ… dotychczasowy porzÄ…dek prawny nadawaĹ‚ administratorowi bezpieczeĹ„stwa informacji. Jak i gdzie szukać takiego specjalisty?


(Tue, 25 Sep 2018 18:06:02 +0200)

Oczekiwania pasaĹĽerów kontra przewozowa rzeczywistość

Niewielka liczba firm transportowych umoĹĽliwia zakup biletów online i choć strona przewoĹşnika w internecie jest, to po bilety trzeba stanąć w najprawdziwszej kolejce. Polacy kolejkowe tradycje majÄ… dĹ‚ugie, lecz raczej nie chcÄ… ich kontynuować, tak przynajmniej wynika z ostatniego badania.


(Tue, 25 Sep 2018 17:52:31 +0200)

TikTok goni YouTube'a

TikTok to aplikacja, która staje siÄ™ coraz bardziej popularna, szczególnie wĹ›ród mĹ‚odzieĹĽy. Globalnie z rozwiÄ…zania, porównanego do poĹ‚Ä…czenia Snapchata oraz Spotify, korzysta obecnie kaĹĽdego miesiÄ…ca 600 milionów uĹĽytkowników.


(Tue, 25 Sep 2018 17:35:31 +0200)

Poland Prize w poszukiwaniu zagranicznych technologii

Poland Prize, bÄ™dÄ…cy częściÄ… Start in Poland, ma na celu pozyskanie mĹ‚odych twórców z obszaru technologii z wybranych krajów Europy, Azji i Ameryki PóĹ‚nocnej. Program Ĺ‚Ä…czy ideÄ™ inkubacji i akceleracji kĹ‚adÄ…c nacisk na przygotowanie zagranicznego startupu do dziaĹ‚ania w Polsce.


(Tue, 25 Sep 2018 17:08:52 +0200)

Prezenty na osiemnastkÄ™ dla chĹ‚opaka. 10 propozycji prezentów w cenie od 200 do 400 zĹ‚

Rodzice fundujÄ… pierwszy samochód, wiÄ™c warto mieć do niego uchwyt na smartfon. Wyjazd nad morze z dziewczynÄ…? Najlepiej z lekcjÄ… surfingu. A moĹĽe kwadrans w roli kierowcy Ferrari, wĹ‚asna porcja wirtualnej rzeczywistoĹ›ci albo po prostu solidna mysz gamingowa? Oto 10 propozycji, jak uczcić mÄ™skÄ… osiemnastkÄ™, dysponujÄ…c kwotÄ… od 200 do 400 zĹ‚.


(Tue, 25 Sep 2018 10:25:35 +0200)

ObowiÄ…zek kasy fiskalnej - zmiany prawne w 2019 roku

Rejestrowanie sprzedaĹĽy usĹ‚ug przez przedsiÄ™biorców podlega obowiÄ…zkowi posiadania kasy fiskalnej. IstniejÄ… jednak wyjÄ…tki, kiedy to posiadanie kasy nie jest konieczne. Kogo obowiÄ…zuje kasa fiskalna, a komu przysĹ‚uguje zwolnienie z kasy fiskalnej? PoniĹĽej najwaĹĽniejsze informacje wyjaĹ›niajÄ…ce kiedy trzeba mieć kasÄ™ fiskalnÄ… oraz jakie zmiany prawne nadchodzÄ… w roku 2019.


(Tue, 25 Sep 2018 09:44:49 +0200)

Powstanie superkomputer rozumiejący język polski

Polska firma pracuje nad stworzeniem napÄ™dzanego przez sztucznÄ… inteligencjÄ™ superkomputera, który bÄ™dzie rozumiaĹ‚ jÄ™zyk polski. Ma on rozpoznawać kontekst wypowiedzi i udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez uĹĽytkowników w jÄ™zyku naturalnym.


(Mon, 24 Sep 2018 22:39:04 +0200)

Operator sieci i Politechnika Warszawska rozwijajÄ… wspóĹ‚pracÄ™

Rozwój partnerskiej wspóĹ‚pracy ma stać siÄ™ wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój spoĹ‚eczeĹ„stwa informacyjnego, wdraĹĽanie innowacyjnych rozwiÄ…zaĹ„ i ich zastosowaĹ„, a takĹĽe zapewnienie odpowiedniej Ĺ›cieĹĽki kariery najwiÄ™kszych talentów PW.


(Mon, 24 Sep 2018 22:22:39 +0200)

Jak sobie radzić z opiniami na temat firmy i gdzie ich najpierw szukać?

Firmy ciężko pracujÄ… nad ksztaĹ‚towaniem swojego pozytywnego wizerunku. StarajÄ… siÄ™ zatrudniać kompetentnych pracowników, dbajÄ… o relacje z partnerami handlowymi i potencjalnymi klientami. W dobie rozwoju technologii okazuje siÄ™ jednak, ĹĽe to czÄ™sto za maĹ‚o. Ludzie chÄ™tnie dzielÄ… siÄ™ opiniami – szczególnie wtedy, kiedy sÄ… niezadowoleni, a niekorzystna opinia wyraĹĽona w sieci trafia do setek, jeĹ›li nie tysiÄ™cy, osób.


(Mon, 24 Sep 2018 22:04:38 +0200)

Jak robić karierę w centrach biznesowych?

W ubiegĹ‚ym roku liczba ofert pracy w SSC/BPO, R&D i IT wzrosĹ‚a aĹĽ o 13%. Firmy szukajÄ… przede wszystkim kandydatów z biegĹ‚Ä… znajomoĹ›ciÄ… jÄ™zyków obcych, wyspecjalizowanych w ksiÄ™gowoĹ›ci, finansach, obsĹ‚udze klienta, IT czy HR. Pracownicy zatrudnieni w centrach biznesowych mogÄ… liczyć na wyĹĽsze wynagrodzenia, benefity i szybkÄ… Ĺ›cieĹĽkÄ™ rozwoju kariery.


(Mon, 24 Sep 2018 21:45:55 +0200)

Cyfrowa kopia odręcznych notatek

Na rynku pojawia siÄ™ coraz wiÄ™cej urzÄ…dzeĹ„ wyposaĹĽonych w zaawansowane systemy rozpoznawania pisma. MoĹĽna znaleźć je zarówno w smartfonach, tabletach, jak i komputerach hybrydowych. WykorzystujÄ…c cyfrowy rysik, moĹĽna Ĺ‚atwo zdigitalizować odrÄ™czne notatki i rysunki. Hybrydowy notatnik idzie jednak o krok dalej.


(Mon, 24 Sep 2018 14:16:48 +0200)

Wirus szyfrujÄ…cy przyczynÄ… blokady lotniska

Przez trzy dni obsĹ‚uga miÄ™dzynarodowego portu lotniczego w Bristolu rÄ™cznie drukowaĹ‚a i wypisywaĹ‚a pasaĹĽerom zaktualizowane godziny przylotów i odlotów po tym, jak infekcja szyfrujÄ…ca wyĹ‚Ä…czyĹ‚a tablice informacyjne lotniska. SpecjaliĹ›ci zauwaĹĽajÄ…, ĹĽe operacyjność zaszyfrowanych systemów moĹĽna byĹ‚o odzyskać szybciej.


(Mon, 24 Sep 2018 13:58:16 +0200)

Prezenty dla studenta

Nowy rok akademicki za pasem - juĹĽ 1 paĹşdziernika studenci rozpoczynajÄ… swojÄ… przygodÄ™ ze szkoĹ‚Ä… wyĹĽszÄ… lub wracajÄ… na utarte szlaki. Co przyda siÄ™ studentom - tym poczÄ…tkujÄ…cym i tym doĹ›wiadczonym? Oto propozycje prezentów dla mĹ‚odych akademików w cenie do 100 zĹ‚.


(Mon, 24 Sep 2018 09:52:52 +0200)

Czy tablet zastąpi podręcznik?

Technologie, które zadomowiajÄ… siÄ™ w wychowaniu i edukacji dzieci, sÄ… przez wielu uwaĹĽane za szkodliwe dla najmĹ‚odszych. Badania jednak dowodzÄ…, ĹĽe odpowiednio pokierowane przez rodzica czy nauczyciela dziecko, moĹĽe siÄ™ nauczyć wielu nowych rzeczy, korzystajÄ…c z wĹ‚aĹ›ciwie dobranego laptopa lub tabletu.


(Sat, 22 Sep 2018 16:29:53 +0200)

Nie tylko na DzieĹ„ ChĹ‚opaka. Prezenty dla chĹ‚opaków i mężczyzn do 100 zĹ‚

Nie wszyscy obchodzÄ… DzieĹ„ ChĹ‚opaka (30 wrzeĹ›nia), ale okazji do uczczenia naszych mężczyzn na pewno nie brakuje. Oto 10 propozycji prezentów do 100 zĹ‚, trafiajÄ…cych w róĹĽne gusta.


(Fri, 21 Sep 2018 23:19:20 +0200)

Ile kosztujÄ… opony letnie

Wymiana opon na przeĹ‚omie sezonów to standard dla kaĹĽdego kierowcy, o ile nie uĹĽywamy ogumienia wielosezonowego. Zamiana jest konieczna ze wzglÄ™du na dostosowanie opon do warunków panujÄ…cych na drodze - zimnej i Ĺ›liskiej zimÄ… lub rozgrzanej i suchej latem. Wybór odpowiednich opon to nie tylko kwestia wygody, ale takĹĽe klucz do naszego bezpieczeĹ„stwa podczas jazdy.


(Fri, 21 Sep 2018 23:03:34 +0200)

Logistyka 2018, czyli kto i jak dowozi

Na rynku logistycznym nie jest lekko. Ta sytuacja odbija się na klientach. Dostawcom coraz trudniej jest utrzymać dobrą jakość usług. O tym, jak dokładniej wygląda branża logistyczna, dowiadujemy się z Raportu Logistyka 2018.


(Fri, 21 Sep 2018 17:14:59 +0200)

Solarna krowa walczy ze zjawiskiem pracy dzieci w Afryce

W Afryce Subsaharyjskiej 20% dzieci w wieku 6–11 lat nie chodzi do szkoĹ‚y, bo musi pracować. To dwukrotnie wiÄ™cej niĹĽ Ĺ›rednia na Ĺ›wiecie. KoreaĹ„ski startup chce rozwiÄ…zać ten problem za pomocÄ… energii z paneli solarnych. Projekt „Solar cow” umoĹĽliwia dzieciom naĹ‚adowanie w szkoĹ‚ach powerbanków. W ten sposób przeciÄ™tna afrykaĹ„ska rodzina moĹĽe zaoszczÄ™dzić nawet 20% swoich dochodów, które byĹ‚y wydawane na energiÄ™, gĹ‚ównie Ĺ‚adowanie telefonów.


(Fri, 21 Sep 2018 16:24:17 +0200)

Znamy wzór e-dowodu

MSWiA skierowaĹ‚o do konsultacji miÄ™dzyresortowych rozporzÄ…dzenie dotyczÄ…ce wzoru graficznego dowodu osobistego z warstwÄ… elektronicznÄ…. Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych. BÄ™dzie ono zgodne z zaleceniami ICAO oraz przepisami projektowanego unijnego rozporzÄ…dzenia dotyczÄ…cego bezpieczeĹ„stwa dokumentów toĹĽsamoĹ›ci obywateli UE. RozporzÄ…dzenie MSWiA zawiera równieĹĽ uĹ‚atwienia dla rodziców dotyczÄ…ce odbioru dokumentu i wymogów w zakresie zdjÄ™cia dziecka.


(Fri, 21 Sep 2018 16:06:03 +0200)

W Europie zabraknie póĹ‚ miliona inĹĽynierów oprogramowania. Jak na tym zarobić?

Uczestnicy konferencji „Outsourcing usĹ‚ug IT – jak zrobić to wĹ‚aĹ›ciwie?” rozmawiali miÄ™dzy innymi na temat braku specjalistów, zajmujÄ…cych siÄ™ inĹĽynieriÄ… oprogramowania. Uznano, ĹĽe to dobry moment dla firm, które zajmujÄ… siÄ™ outsourcingiem, na przedstawienie wĹ‚asnych ofert. MuszÄ… być przy tym speĹ‚nione konkretne warunki.


(Fri, 21 Sep 2018 15:52:30 +0200)

Czy uczenie maszynowe zrewolucjonizuje cyberbezpieczeństwo?

Organizacje próbujÄ… analizować dane na temat cyberzagroĹĽeĹ„ gromadzone przez wiele urzÄ…dzeĹ„ zabezpieczajÄ…cych firmowÄ… sieć. W rezultacie zespoĹ‚y IT szukajÄ… przysĹ‚owiowej igĹ‚y w stogu siana – informacji jest zbyt wiele i wzrasta ryzyko popeĹ‚nienia bĹ‚Ä™du czy przeoczenia zagroĹĽeĹ„, które sÄ… wykrywane zbyt póĹşno albo nawet wcale. W szybszej analizie oraz dokĹ‚adniejszym wykrywaniu zagroĹĽeĹ„ ma pomóc sztuczna inteligencja oparta na uczeniu maszynowym.


(Fri, 21 Sep 2018 14:40:01 +0200)

Big Data a rewolucja w leczeniu nowotworów

Na wrzeĹ›niowym Forum e-Zdrowia 2018, które odbyĹ‚o siÄ™ w Sopocie, dyskutowano o tym, jak rozwiÄ…zania cyfrowe mogÄ… wpĹ‚ynąć na leczenie pacjentów. Wskazywano miÄ™dzy innymi, ĹĽe realne korzyĹ›ci z planowanych przez Ministerstwo Zdrowia Rejestrów Medycznych, w tym Rejestrów Onkologicznych, bÄ™dzie moĹĽna wyciÄ…gnąć wówczas, gdy uwzglÄ™dniÄ… najnowsze kierunki rozwoju medycyny, takie, jak medycyna spersonalizowana.


(Fri, 21 Sep 2018 14:06:43 +0200)

Specjalistyczne wsparcie firmowego cyberbezpieczeństwa

Mimo wdroĹĽenia najnowoczeĹ›niejszych technologii ochrony zespoĹ‚y ds. bezpieczeĹ„stwa czÄ™sto nie majÄ… wystarczajÄ…co duĹĽo personelu lub umiejÄ™tnoĹ›ci, aby skutecznie monitorować zagroĹĽenia i reagować, a tym bardziej by tropić zagroĹĽenia w celu gĹ‚Ä™bszego poznania ich mechanizmów i wzmocnienia ochrony przed kolejnymi atakami. Co w takiej sytuacji zrobić, aby lepiej zapanować nad bezpieczeĹ„stwem firmy?


(Fri, 21 Sep 2018 13:49:52 +0200)

Skill Squatting nowym cyberzagroĹĽeniem

Problemy komunikacyjne sÄ… czÄ™stÄ… przypadĹ‚oĹ›ciÄ… wielu ludzi, a kaĹĽdemu z nas raz na jakiĹ› czas zdarza siÄ™ coĹ› Ĺşle usĹ‚yszeć. W tym kontekĹ›cie Amazon Echo takĹĽe przejęło pewne ludzkie cechy. ZespóĹ‚ badawczy z Uniwersytetu Illinois przyjrzaĹ‚ siÄ™ bliĹĽej Echo, oprogramowaniu Alexa oraz potencjalnym naduĹĽyciom jego moĹĽliwoĹ›ci.


(Fri, 21 Sep 2018 13:25:54 +0200)

ostatni import : 26/09/2018 - 00:20

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 54.162.15.31
© Domena : ec2-54-162-15-31.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2018 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006