Kliknięcia serwisu :   Czwartek, 17 PaĽdziernika, 2019 roku.  Do końca roku zostało 76 dni.  Imieniny obchodz±:  Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława, Wiktor, Wiktoriusz,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1577 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Rynek Ciekawostki Gospodarka

infoWire.pl - bezpĹ‚atne materiaĹ‚y dla mediów

Najnowsze informacje prasowe


Gwiazdy w cyklu wideo „Poznaj mojego psa”

W nowym programie serwisu Pudelek.pl gwiazdy prezentujÄ… swoich czworonoĹĽnych przyjacióĹ‚. W pierwszym odcinku „Poznaj mojego psa” wystÄ…piĹ‚a MaĹ‚gorzata Rozenek-Majdan. Emisja juĹĽ w piÄ…tek, 18 paĹşdziernika. Format powstaje w ramach akcji #zerwijmyĹ‚aĹ„cuchy. Redakcja i gwiazdy zachÄ™cajÄ… w niej do zbiórki pieniÄ™dzy na nowe budy, miski i elastyczne linki, które zastÄ…piÄ… ciężkie Ĺ‚aĹ„cuchy najbardziej potrzebujÄ…cym pomocy psom.
dostarczył infoWire.pl


Zmiany w handlu powodujÄ… polaryzacjÄ™ na europejskim rynku centrów handlowych

Z najnowszego raportu miÄ™dzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, ĹĽe wyzwania i zmiany zachodzÄ…ce w sektorze handlowym nadal wpĹ‚ywajÄ… na dynamikÄ™ rozwoju rynku centrów handlowych w Europie przy jednoczeĹ›nie duĹĽym zróĹĽnicowaniu aktywnoĹ›ci deweloperskiej pomiÄ™dzy poszczególnymi krajami i miastami. Ze wzglÄ™du na wielkość rynku najwiÄ™cej nowej powierzchni w pierwszej poĹ‚owie 2019 roku powstaĹ‚o w Rosji – blisko 200 tys. m kw. (wzrost o 13% rok do roku). Z tego ponad 50% wybudowano w samej Moskwie, gdzie pomimo oddania do uĹĽytku duĹĽego centrum handlowego wskaĹşniki pustostanów pozostaĹ‚y na niezmienionym poziomie. PierwszÄ… piÄ…tkÄ™ rynków, które odnotowaĹ‚y najwiÄ™kszy wzrost podaĹĽy w pierwszej poĹ‚owie bieĹĽÄ…cego roku, zamykajÄ… WĹ‚ochy, Polska, Francja i Niemcy. MaĹ‚gorzata DziubiĹ„ska, Associate Director w dziale Doradztwa i BadaĹ„ Rynkowych, Cushman & Wakefield, dodaje: „RosnÄ…ce nasycenie rynku, zmieniajÄ…ce siÄ™ potrzeby i oczekiwania klientów, a takĹĽe intensywny rozwój handlu internetowego bÄ™dÄ… miaĹ‚y kluczowy wpĹ‚yw na wyglÄ…d i funkcjonowanie branĹĽy nieruchomoĹ›ci handlowych w najbliĹĽszej przyszĹ‚oĹ›ci. Konieczna jest nie tylko optymalizacja tenant mixu polegajÄ…ca na zróĹĽnicowaniu oferty i zaproponowaniu unikatowych funkcji, które pozwolÄ… odróĹĽnić dane centrum handlowe od obiektu konkurencyjnego, waĹĽne sÄ… teĹĽ modernizacje w zakresie architektury i wystroju budynku tak, aby samo przebywanie w nim stawaĹ‚o siÄ™ ciekawym i przyjemnym doĹ›wiadczeniem. Bardzo istotna jest równieĹĽ wiarygodność, wĹ‚aĹ›ciwa komunikacja i budowanie gĹ‚Ä™bszej relacji z klientem, a takĹĽe bardzo wysoki poziom obsĹ‚ugi, stanowiÄ…cej ostatnie, ale najwaĹĽniejsze ogniwo komunikacji z klientem”.
dostarczył infoWire.pl


Hulajnogi doĹ‚Ä…czyĹ‚y do floty pojazdów blinkee.city w Lublinie

Lider elektromobilnoĹ›ci w Polsce wprowadza nowe jednoĹ›lady do stolicy Lubelszczyzny. Do dyspozycji mieszkaĹ„ców miasta trafi 100 hulajnóg elektrycznych, które moĹĽna wypoĹĽyczać za pomocÄ… aplikacji zainstalowanej na telefonie. ...
dostarczył infoWire.pl


Nowy Blok w Jaworznie będzie mniej emisyjny

Ograniczenie emisji rtÄ™ci i rozszerzenie pola paliwowego zakĹ‚adajÄ… zakoĹ„czone dziĹ› negocjacje pomiÄ™dzy spóĹ‚kÄ… Nowe Jaworzno Grupa TAURON i RAFAKO dotyczÄ…ce budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. DziÄ™ki dodatkowym pracom, m.in. zostanie dostarczona kolejna warstwa katalizatora i ukĹ‚ad dozowania sorbentu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji rtÄ™ci. ...
dostarczył infoWire.pl


Studenci Uniwersytetu Morskiego w Enerdze

Grupa Energa wspiera mĹ‚odych! Studenci trzeciego roku WydziaĹ‚u Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego odwiedzili siedziby Energi Operatora oraz Energi Investu. Wszystko w ramach wspóĹ‚pracy Grupy z gdyĹ„skÄ… uczelniÄ…. ...
dostarczył infoWire.pl


Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019

Podsumowanie trzeciego kwartaĹ‚u: - SprzedaĹĽ w trzecim kwartale wyniosĹ‚a 57.1 (53.8) mld SEK. SprzedaĹĽ dla porównywalnych jednostek i z uwzglÄ™dnieniem zmiany kursów walutowych wzrosĹ‚a o 3% dziÄ™ki silnemu wzrostowi w Ameryce PóĹ‚nocnej i Azji PóĹ‚nocno-Wschodniej. ...
dostarczył infoWire.pl


„Hulaj z głową. Bezpiecznie” z ING

Rusza akcja ING Banku ĹšlÄ…skiego „Hulaj z gĹ‚owÄ…. Bezpiecznie”, która zachÄ™ca do mÄ…drego korzystania z elektrycznych hulajnóg. Towarzyszy jej promocja 30 minut darmowej jazdy od ING na elektryczne hulajnogi i skutery. ...
dostarczył infoWire.pl


Stypendia dla uzdolnionych studentów pierwszego roku

Wzorem lat ubiegĹ‚ych studenci rozpoczynajÄ…cy naukÄ™ na Politechnice GdaĹ„skiej majÄ… szansÄ™ na stypendia naukowe i to juĹĽ od pierwszego roku. Wniosek naleĹĽy zĹ‚oĹĽyć do 4 listopada. Pod uwagÄ™ bÄ™dÄ… brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a takĹĽe osiÄ…gniÄ™cia sportowe. ...
dostarczył infoWire.pl


Amica bije rekordy z WOĹšP

16 paĹşdziernika podczas Ĺ›wiÄ™towania Europejskiego Dnia Przywracania CzynnoĹ›ci Serca pracownicy Grupy Amica przez 30 minut przeprowadzali RKO na fantomach, by pomóc w ogólnopolskim biciu rekordu. Budowanie spoĹ‚ecznej Ĺ›wiadomoĹ›ci i propagowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej to zaĹ‚oĹĽenia tej corocznej akcji, organizowanej przez WielkÄ… OrkiestrÄ™ ĹšwiÄ…tecznej Pomocy. ...
dostarczył infoWire.pl


Telewizor QLED z rabatem na soundbar

Wraz z tegorocznÄ… seriÄ… telewizorów QLED Samsung wprowadziĹ‚ nowÄ… Q-seriÄ™ soundbarów, które pod wzglÄ™dem moĹĽliwoĹ›ci i designu idealnie pasujÄ… do duĹĽych ekranów serii QLED. Teraz przy zakupie telewizorów QLED Q70, Q80 i Q85, w wybranych sieciach sprzedaĹĽy, moĹĽna bÄ™dzie skorzystać z rabatu na soundbary Samsung Q60R i Q70R. ...
dostarczył infoWire.pl


ostatni import : 16/10/2019 - 12:28

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 3.231.228.109
© Domena : ec2-3-231-228-109.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2019 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006