Kliknięcia serwisu :   Czwartek, 17 PaĽdziernika, 2019 roku.  Do końca roku zostało 76 dni.  Imieniny obchodz±:  Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława, Wiktor, Wiktoriusz,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1577 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Nowinki Astronomiczne

AstroNET

Serwis AstroNET jest pierwszym i najwiÄ™kszym polskim portalem astronomicznym. Witryna jest prowadzona przez czĹ‚onków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miĹ‚oĹ›ników astronomii, jak i pracujÄ…cych zawodowo astronomów.


Niebo w trzecim tygodniu paĹşdziernika 2019 roku

KoĹ„czy siÄ™ pierwszy miesiÄ…c jesieni i w sobotÄ™ 19 paĹşdziernika przed godzinÄ… 16 naszego czasu SĹ‚oĹ„ce dotrze do 10 stopnia deklinacji poĹ‚udniowej, a dwa dni wczeĹ›niej przejdzie nieco ponad 2° na póĹ‚noc od Spiki, najjaĹ›niejszej gwiazdy Panny. SĹ‚oĹ„ce przebywa w tym gwiazdozbiorze od poĹ‚owy wrzeĹ›nia i wyjdzie z niego dopiero 1 listopada. Panna jest drugim pod wzglÄ™dem powierzchni gwiazdozbiorem caĹ‚ego nieba, a ekliptyka przechodzi prawie przez jego Ĺ›rodek, dziÄ™ki czemu SĹ‚oĹ„ce wÄ™druje przezeĹ„ przez 1,5 miesiÄ…ca. Czas przebywania SĹ‚oĹ„ca nad widnokrÄ™giem skróciĹ‚ siÄ™ do 10,5 godziny. W koĹ„cu pierwszego miesiÄ…ca jesieni Księżyc przejdzie od peĹ‚ni do ostatniej kwadry, przechodzÄ…c przez …


(Thu, 17 Oct 2019 11:14:41 +0000)

Nagroda Nobla 2019 z fizyki, laureatami astronomowie!

Tegoroczna Nagroda Nobla z fizyki zostaĹ‚a przyznana (ku uciesze wszystkich fanów kosmosu) trzem astronomom. Wszyscy dokonali bardzo waĹĽnych odkryć, które pomagajÄ… zrozumieć wszechĹ›wiat. Otrzymali jÄ… James Peebles, Michel Mayor oraz Didier Queloz.


(Sun, 13 Oct 2019 10:52:20 +0000)

Żegnaj Aleksieju Leonowie!

Wczoraj (11 paĹşdziernika 2019 r.) w wieku 85 lat odszedĹ‚ od nas Aleksiej Leonow – rosyjski pilot i kosmonauta, pierwszy czĹ‚owiek, który wykonaĹ‚ spacer w przestrzeni kosmicznej. Leonow zmarĹ‚ po dĹ‚ugiej chorobie w szpitalu w Moskwie.


(Sat, 12 Oct 2019 13:36:52 +0000)

Niebo w drugim tygodniu paĹşdziernika 2019 roku

Księżyc minÄ…Ĺ‚ juĹĽ I kwadrÄ™ i podÄ…ĹĽa ku peĹ‚ni, co oznacza, ĹĽe kaĹĽdej kolejnej nocy Srebrny Glob spÄ™dzi coraz wiÄ™kszÄ… jej część nad widnokrÄ™giem i ĹĽe jego blask coraz skuteczniej zaĹ›wietli inne ciaĹ‚a niebieskie, szczególnie dwie ostatnie planety UkĹ‚adu SĹ‚onecznego, które odwiedzi w poĹ‚owie tego i na poczÄ…tku przyszĹ‚ego tygodnia. Wieczorem coraz wyraĹşniej do widnokrÄ™gu zbliĹĽa siÄ™ para planet Jowisz – Saturn.       O zmierzchu poza Księżycem jako pierwszy z zorzy wieczornej wyĹ‚ania siÄ™ planeta Jowisz, pokazujÄ…ca siÄ™ nisko na poĹ‚udniowym zachodzie. Jednak do poczÄ…tku nocy astronomicznej, czyli mniej wiÄ™cej 2 godziny po zachodzie SĹ‚oĹ„ca (czyli okoĹ‚o godziny …


(Mon, 07 Oct 2019 01:33:18 +0000)

Niebo w pierwszym tygodniu paĹşdziernika 2019 roku

Wraz z poczÄ…tkiem nowego miesiÄ…ca na wieczornym niebie zacznie pojawiać siÄ™ Księżyc w fazie cienkiego sierpa tuĹĽ po nowiu. W drugiej części tygodnia Srebrny Glob minie planety Jowisz i Saturn, a w sobotÄ™ 5 paĹşdziernika przejdzie przez I kwadrÄ™. Przez wiÄ™kszÄ… część nocy widoczne sÄ… planety Neptun i Uran, a takĹĽe dĹ‚ugookresowa gwiazda zmienna Mira Ceti, która zbliĹĽa siÄ™ do maksimum swojej aktywnoĹ›ci (spodziewane na poczÄ…tku listopada) i juĹĽ osiÄ…gnęła jasność +3 magnitudo, a zatem wszystko wskazuje na to, ĹĽe bÄ™dzie to wyjÄ…tkowo jasne maksimum!       W minionÄ… sobotÄ™ 28 wrzeĹ›nia naturalny satelita Ziemi przeszedĹ‚ przez nów i …


(Mon, 30 Sep 2019 03:07:50 +0000)

World Space Week 2019

W dniach 5-6 października 2019 roku odbędzie się już trzecia edycja największego niekomercyjnego wydarzenia w Polsce poświęconego technologii kosmicznej oraz astronomii.


(Sun, 29 Sep 2019 19:24:13 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Obraz końca

Masywne gwiazdy naszej Drogi Mlecznej spektakularnie przeĹĽywajÄ… swój czas. ZapadajÄ… siÄ™ z rozlegĹ‚ych kosmicznych chmur, rozpoczynajÄ…c tworzenie ciężkich pierwiastków w swoich rdzeniach. Po upĹ‚ywie kilku milionów lat zawartość ich wnÄ™trz wzbogacona o produkty przemian jÄ…drowych zostaje z powrotem wyrzucona w przestrzeĹ„ kosmicznÄ…, gdzie formacja gwiazd moĹĽe rozpocząć siÄ™ na nowo. RozszerzajÄ…ca siÄ™ chmura znana jako Cassiopeia A jest przykĹ‚adem ostatniej fazy gwiazdowego cyklu ĹĽycia. ĹšwiatĹ‚o z eksplozji, która stworzyĹ‚a tÄ™ pozostaĹ‚ość po supernowej, zostaĹ‚oby zauwaĹĽone z Ziemi okoĹ‚o 350 lat temu, po 11 000 latach podróĹĽy. PowyĹĽsze podkolorowane zdjÄ™cie stanowi zĹ‚oĹĽenie danych z zakresu promieniowania X i widzialnego, badanych przez teleskopy Chandra i …


(Sun, 29 Sep 2019 18:37:32 +0000)

Czy jeziora na Tytanie mogły powstać w wyniku eksplozji?

DziÄ™ki danym zebranym przez sondÄ™ Cassini udaĹ‚o siÄ™ ostatnio opublikować nowy scenariusz wyjaĹ›niajÄ…cy, skÄ…d biorÄ… siÄ™ jeziora wypeĹ‚nione metanem na Tytanie — księżycu Saturna. WokóĹ‚ jezior wznoszÄ… siÄ™ zbocza wysokie na dziesiÄ…tki metrów. Tytan jest jedynym, poza ZiemiÄ…, ciaĹ‚em posiadajÄ…cym substancjÄ™ w stanie ciekĹ‚ym na swojej powierzchni. Jednak zamiast wody, na Tytanie moĹĽna znaleźć zbiorniki wypeĹ‚nione metanem i etanem. Na Ziemi te dwa wÄ™glowodory wystÄ™pujÄ… w stanie gazowym, jednak na Tytanie z powodu jego chĹ‚odnego klimatu metan i etan stajÄ… siÄ™ cieczami. WiÄ™kszość dotychczas istniejÄ…cych modeli zakĹ‚adaĹ‚a, ĹĽe jeziora na Tytanie powstaĹ‚y w wyniku zjawiska rozpuszczania skaĹ‚y macierzystej przez ciekĹ‚y …


(Wed, 25 Sep 2019 17:17:42 +0000)

Niebo w czwartym tygodniu września 2019 roku

W poniedziaĹ‚ek 23 wrzeĹ›nia, o godzinie 9:50 polskiego czasu SĹ‚oĹ„ce przecięło równik niebieski w drodze na poĹ‚udnie i tym samym na póĹ‚nocnej póĹ‚kuli Ziemi zaczęła siÄ™ astronomiczna jesieĹ„. Jednak ze wzglÄ™du na refrakcjÄ™ atmosferycznÄ…, powodujÄ…cÄ… pozorne podniesienie siÄ™ obiektów blisko widnokrÄ™gu, pierwszym dniem krótszym od nocy bÄ™dzie czwartek 26 wrzeĹ›nia. Pod koniec pierwszego tygodnia jesieni Księżyc przejdzie przez nów, a ze wzglÄ™du na bardzo duĹĽe nachylenie ekliptyki do porannego widnokrÄ™gu, da siÄ™ go obserwować prawie do samego spotkania ze SĹ‚oĹ„cem. Przed póĹ‚nocÄ… nisko na poĹ‚udniowym zachodzie widoczne sÄ… planety Jowisz i Saturn, zaĹ› przez wiÄ™kszÄ… część nocy i znacznie wyĹĽej …


(Tue, 24 Sep 2019 21:58:50 +0000)

Rotacja gazowych olbrzymów – dlaczego tak powoli?

Zamieszkana przez nas planeta potrzebuje okoĹ‚o 24 godzin, aby wykonać peĹ‚ny obrót wokóĹ‚ wĹ‚asnej osi. JeĹ›li dokĹ‚adniej przyjrzymy siÄ™ okresom rotacji innych planet UkĹ‚adu SĹ‚onecznego, dostrzeĹĽemy, ĹĽe w przypadku najwiÄ™kszych tego rodzaju obiektów w naszym kosmicznym sÄ…siedztwie, Jowisza oraz Saturna, wielkoĹ›ci te wynoszÄ… odpowiednio 9.93 i 10.7 godziny.


(Tue, 24 Sep 2019 13:56:08 +0000)

ostatni import : 16/10/2019 - 12:28

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 3.231.228.109
© Domena : ec2-3-231-228-109.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2019 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006