Kliknięcia serwisu :   ¦roda, 29 Stycznia, 2020 roku.  Do końca roku zostało 338 dni.  Imieniny obchodz±:  Franciszek Salezy, Gilda, Hanna, Walerian, Waleriana, Waleriusz, Zdzisław,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1577 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Nowinki Astronomiczne

AstroNET

Serwis AstroNET jest pierwszym i najwiÄ™kszym polskim portalem astronomicznym. Witryna jest prowadzona przez czĹ‚onków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miĹ‚oĹ›ników astronomii, jak i pracujÄ…cych zawodowo astronomów.


Niebo w ostatnim tygodniu stycznia 2020 roku

Powoli koĹ„czy siÄ™ styczeĹ„ i jesteĹ›my w drugim miesiÄ…cu zimy, w którym dzieĹ„ wreszcie szybko siÄ™ wydĹ‚uĹĽa. Na niebie porannym do Marsa doĹ‚Ä…czyĹ‚a planeta Jowisz, natomiast po zmierzchu planeta Neptun powoli ginie w zorzy wieczornej, jednak jeszcze w poniedziaĹ‚ek 27 stycznia spotkaĹ‚a siÄ™ ona z duĹĽo jaĹ›niejszÄ… planetÄ… Wenus. W ostatnich dniach stycznia nisko nad poĹ‚udniowo-zachodnim widnokrÄ™giem zacznie pojawiać siÄ™ planeta Merkury, która dÄ…ĹĽy do lutowej maksymalnej elongacji. Planeta pozostanie widoczna do drugiej dekady lutego. Wysoko nad widnokrÄ™giem znajduje siÄ™ poczÄ…tkowo planeta Uran. Prawie wszystkie wieczorne planety, poza Merkurym, odwiedzi Księżyc dÄ…ĹĽÄ…cy do I kwadry i Ĺ›wiecÄ…cy coraz wyĹĽej oraz …


(Tue, 28 Jan 2020 03:32:42 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Przygotowania do spaceru kosmicznego

Wczoraj odbyĹ‚ siÄ™ ostatni z czterech zaplanowanych spacerów kosmicznych, których celem byĹ‚a naprawa AMS – Magnetycznego Spektrometru Alfa zamontowanego na MiÄ™dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Spacer trwaĹ‚ 6 godzin i 16 minut. Warto takĹĽe nadmienić, ĹĽe byĹ‚a to dziewiÄ…ta aktywność pozapojazdowa odbyta podczas Ekspedycji 61, co jest jednoczeĹ›nie najwiÄ™kszÄ… liczbÄ… spacerów kosmicznych, które odbyĹ‚a pojedyncza zaĹ‚oga Stacji Kosmicznej. Na zdjÄ™ciu uchwycono przygotowanie do spaceru kosmicznego. Dowódca Ekspedycji 61 – Luca Parmitano (po lewej) i Andrew Morgan – dowódca czwartego spaceru serwisowego AMS, juĹĽ ubrani przeĹ‚Ä…czyli zasilanie skafandrów EMU na zasilanie bateryjne. Podczas przygotowaĹ„ asystowaĹ‚y im astronautki Christina Koch (na pierwszym planie) oraz …


(Sun, 26 Jan 2020 10:47:55 +0000)

Niebo w czwartym tygodniu stycznia 2020 roku

W poniedziaĹ‚ek 20 stycznia mniej wiÄ™cej kwadrans po godzinie 14 naszego czasu SĹ‚oĹ„ce przejdzie z gwiazdozbioru Strzelca do gwiazdozbioru KozioroĹĽca, a prawie dokĹ‚adnie 18 godzin póĹşniej przetnie równoleĹĽnik -20° deklinacji w drodze na póĹ‚noc. Tym samym koĹ„czy siÄ™ okres najkrótszych dni i najdĹ‚uĹĽszych nocy. W nastÄ™pnych tygodniach odstÄ™p czasu miÄ™dzy wschodem a zachodem SĹ‚oĹ„ca bÄ™dzie siÄ™ dość szybko zwiÄ™kszaĹ‚ z dnia na dzieĹ„ rosnÄ…c w ciÄ…gu miesiÄ…ca o ponad 2 godziny. JednoczeĹ›nie w tym samym czasie wysokość górowania SĹ‚oĹ„ca zwiÄ™kszy siÄ™ o okoĹ‚o 10°. Na poczÄ…tku tygodnia SĹ‚oĹ„ce przecina poĹ‚udnik lokalny na wysokoĹ›ci 18°, a pod koniec maja zrobi to …


(Mon, 20 Jan 2020 03:50:04 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Tankowanie Solar Orbitera

ZdjÄ™cie przedstawia proces napeĹ‚niania sondy Solar Orbiter (widoczna w tle zdjÄ™cia) paliwem wykorzystywanym przez silniki sĹ‚uĹĽÄ…ce do utrzymania prawidĹ‚owego poĹ‚oĹĽenia sondy w przestrzeni kosmicznej. Proces ten jest uwaĹĽany za ryzykowny, gdyĹĽ jako gĹ‚ównym skĹ‚adnikiem paliwa jest hydrazyna. Jest to bezbarwna, silnie trujÄ…ca i Ĺ‚atwopalna ciecz, która jest czÄ™sto wykorzystywana jako paliwo rakietowe. Dodatkowym skĹ‚adnikiem paliwa, którym zostaĹ‚ napeĹ‚niony Solar Orbiter, jest utleniacz MON-3 – mieszanka azotu i tlenków. Zmieszanie hydrazyny z utleniaczem moĹĽe doprowadzić do gwaĹ‚townej eksplozji, dlatego teĹĽ niezbÄ™dne jest zachowanie szczególnej ostroĹĽnoĹ›ci. Pracownicy nadzorujÄ…cy tankowanie w specjalnych kombinezonach w „cleanroomie” nadzorowali ciĹ›nienie substancji wpompowywanych do zbiorników w Solar …


(Sun, 19 Jan 2020 12:02:21 +0000)

Kosmiczna niedziela we Wrocławiu

W najbliĹĽszÄ… niedzielÄ™ grupa Innspace organizuje w Fabryce Sensu otwarte wydarzenie o nazwie “Kosmiczna niedziela“. Zapraszamy juĹĽ 19 stycznia w godzinach 11:00 – 15:00 do Fabryki Sensu we WrocĹ‚awiu. Na uczestników czekajÄ… prelekcje o turystyce kosmicznej, kosmicznym górnictwie, czy eksploracji Marsa.  Nie zabraknie teĹĽ warsztatów dla dzieci, wystawy, pokazów druku 3D i kiermaszu pysznoĹ›ci nie z tej Ziemi. Wydarzenie poĹ‚Ä…czone jest z akcjÄ… charytatywnÄ…. Zebrane podczas wydarzenia Ĺ›rodki zostanÄ… w caĹ‚oĹ›ci przekazane na Razem odbudujemy Rancho Lavender, czyli akcjÄ™ odbudowy miejsca, które pod koniec zeszĹ‚ego roku zniszczyĹ‚ poĹĽar. HARMONOGRAM 11:00 RozpoczÄ™cie wydarzenia Prelekcje: 11:30 Robotyka kosmiczna Nikomu nie trzeba tĹ‚umaczyć, …


(Thu, 16 Jan 2020 09:16:45 +0000)

SkÄ…d na Ziemi wziÄ…Ĺ‚ siÄ™ fosfor?

Fosfor, który wystÄ™puje w naszym DNA oraz w bĹ‚onach komórkowych, jest kluczowym pierwiastkiem dla ĹĽycia takiego, jakie znamy. Ale kwestia, w jaki sposób dotarĹ‚ na wczesnÄ… ZiemiÄ™, pozostaje dość tajemnicza. Astronomowie przeĹ›ledzili drogÄ™ fosforu od obszarów gwiazdotwórczych do komet, korzystajÄ…c z poĹ‚Ä…czonej mocy ALMA oraz naleĹĽÄ…cego do Europejskiej Agencji Kosmicznej próbnika Rosetta. Wyniki badaĹ„ pokazaĹ‚y po raz pierwszy, gdzie formujÄ… siÄ™ molekuĹ‚y zawierajÄ…ce fosfor, w jaki sposób ten pierwiastek jest przenoszony w kometach i w jaki sposób konkretna czÄ…steczka moĹĽe odgrywać istotnÄ… rolÄ™ w narodzinach ĹĽycia na naszej planecie. Autorem artykuĹ‚u jest Krzysztof Czart. DziÄ™ki mocy ALMA, która pozwoliĹ‚a na …


(Wed, 15 Jan 2020 11:00:57 +0000)

Niebo w trzecim tygodniu stycznia 2020 roku

Okres najwiÄ™kszej jasnoĹ›ci Księżyca w tym miesiÄ…cu juĹĽ minÄ…Ĺ‚, choć w pierwszej części tygodnia jego blask jeszcze da siÄ™ we znaki. Srebrny Glob powoli przenosi siÄ™ na niebo poranne. W piÄ…tek po poĹ‚udniu naszego czasu Księżyc przejdzie przez ostatniÄ… kwadrÄ™, a w niedzielÄ™ 19 stycznia zbliĹĽy siÄ™ do planety Mars. Natomiast na niebie wieczornym planeta Wenus jest coraz bliĹĽej planety Neptun, wciÄ…ĹĽ bardzo dobrze widoczna jest planeta Uran. Coraz sĹ‚abiej Ĺ›wieci gwiazda Mira Ceti, niskÄ… jak na niÄ… jasność ma równieĹĽ gwiazda Betelgeuse, której równieĹĽ warto siÄ™ przyglÄ…dać. Planeta Wenus jest juĹĽ prawdziwÄ… ozdobÄ… wieczornego nieba. PóĹ‚torej godziny po zachodzie …


(Tue, 14 Jan 2020 21:11:27 +0000)

W kosmicznym obiektywie: W drodze do Pegasusa

Pierwszy stopieĹ„ rakiety SLS odbyĹ‚ juĹĽ podróĹĽ o dĹ‚ugoĹ›ci 2 kilometrów z fabryki Michoud do doków, gdzie zostaĹ‚ zaĹ‚adowany na barkÄ™ Pegasus. Za jej pomocÄ… zostanie przetransportowany na historyczne stanowisko B-2, gdzie wczeĹ›niej byĹ‚y testowane pierwsze stopnie rakiety Saturn V. Pegasus, który jest wykorzystywany do transportu, musiaĹ‚ przejść szereg modyfikacji, gĹ‚ównie zostać wydĹ‚uĹĽony i wzmocniony, poniewaĹĽ wczeĹ›niej byĹ‚ wykorzystywany tylko do transportu zbiorników na paliwo promów kosmicznych. NASA


(Sun, 12 Jan 2020 11:28:44 +0000)

Niebo w drugim tygodniu stycznia 2020 roku

Kolejne noce stycznia upĹ‚ynÄ… w silnym blasku Księżyca przechodzÄ…cego przez peĹ‚niÄ™. Srebrny Glob osiÄ…gnie tÄ™ fazÄ™ w piÄ…tek 10 stycznia. Pierwsza tegoroczna peĹ‚nia nie jest zwykĹ‚Ä… peĹ‚niÄ…. Tym razem Księżyc zahaczy o póĹ‚cieĹ„ Ziemi i mieszkaĹ„cy sporej części Ziemi, w tym Polski, doĹ›wiadczÄ… póĹ‚cieniowego zaćmienia Księżyca. Na niebie wieczornym coraz wyĹĽej wspina siÄ™ planeta Wenus, zbliĹĽajÄ…ca siÄ™ do planety Neptun. Nieco dalej na póĹ‚nocny wschód od Neptuna znajduje siÄ™ planeta Uran. Natomiast na niebie porannym polepszajÄ… siÄ™ warunki obserwacyjne planety Mars.       Planeta Wenus wznosi siÄ™ coraz wyĹĽej ponad widnokrÄ…g i moĹĽna jÄ… obserwować dĹ‚uĹĽej po zmierzchu. Na …


(Wed, 08 Jan 2020 21:43:07 +0000)

Układy kataklizmiczne

Skrót CV w kontekĹ›cie gwiazd zmiennych nie oznacza wcale cirriculum vitae, ale pochodzi od angielskiego „cataclismic variables”, czyli zmiennych kataklizmicznych. Nie oznacza to jednak, ĹĽe w ich kosmicznych ĹĽyciorysach nie znajdziemy nic ciekawego… UkĹ‚ady kataklizmiczne to rodzaj ukĹ‚adów podwójnych, ale ten fakt nie czyni ich jeszcze wyjÄ…tkowymi. Okazuje siÄ™, ĹĽe WszechĹ›wiat stanowi dobrze prosperujÄ…cy portal randkowy – ponad poĹ‚owa gwiazd w naszej galaktyce ma swojego partnera. Do opisania, czym sÄ… zmienne kataklizmiczne, potrzeba nam wiÄ™c czegoĹ› wiÄ™cej. UkĹ‚ad, który jest przedmiotem naszego zainteresowania, bÄ™dzie siÄ™ skĹ‚adaĹ‚ z biaĹ‚ego karĹ‚a oraz gwiazdy mniej masywnej – naleĹĽÄ…cej do ciÄ…gu gĹ‚ównego lub nieco …


(Mon, 06 Jan 2020 17:04:11 +0000)

ostatni import : 28/01/2020 - 19:09

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 18.232.51.247
© Domena : ec2-18-232-51-247.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2020 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006