Kliknięcia serwisu :   Niedziela, 17 Lutego, 2019 roku.  Do końca roku zostało 318 dni.  Imieniny obchodz±:  Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1467 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Nowinki Astronomiczne

AstroNET

Serwis AstroNET jest pierwszym i najwiÄ™kszym polskim portalem astronomicznym. Witryna jest prowadzona przez czĹ‚onków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miĹ‚oĹ›ników astronomii, jak i pracujÄ…cych zawodowo astronomów.


W kosmicznym obiektywie: Ĺšladami Ĺ‚azika Opportunity

PowyĹĽsze zdjÄ™cie zostaĹ‚o wykonane przez Ĺ‚azik Opportunity za pomocÄ… jego kamery nawigacyjnej. Przedstawia Ĺ›lady kierujÄ…ce siÄ™ na póĹ‚noc, które zostawiĹ‚ podczas przemieszczania siÄ™ po piaszczystych wydmach. Kontakt z Opportunity zostaĹ‚ zerwany w czerwcu 2018 roku, gdy znalazĹ‚ siÄ™ on w szalejÄ…cej na Marsie burzy. Próby odzyskania poĹ‚Ä…czenia okazaĹ‚y siÄ™ bezskuteczne, a ostatni komunikat otrzymano chwilÄ™ po przejĹ›ciu burzy. Niedawno udaĹ‚o siÄ™ jednak na krótko znów porozumieć siÄ™ z Ĺ‚azikiem, lecz z uwagi na wiadomość o uszkodzeniach, zadecydowano o jego wyĹ‚Ä…czeniu. Misja ta trwaĹ‚a prawie 15 lat, odkrywajÄ…c powierzchniÄ™ Marsa. Po lÄ…dowaniu Opportunity inĹĽynierowie i naukowcy rozpoczÄ™li wspólnÄ… pracÄ™ nad pokonywaniem …


(Fri, 15 Feb 2019 22:21:03 +0000)

Niebo na poczÄ…tku drugiej dekady lutego 2019 roku

Powoli koĹ„czy siÄ™ drugi miesiÄ…c zimy i dzieĹ„ robi siÄ™ coraz dĹ‚uĹĽszy. W sobotÄ™ 16 lutego SĹ‚oĹ„ce wejdzie do gwiazdozbioru Wodnika, a w przyszĹ‚ym tygodniu przekroczy równoleĹĽnik -10° deklinacji w drodze na póĹ‚noc. Do tego czasu dĹ‚ugość przebywania SĹ‚oĹ„ca nad horyzontem wydĹ‚uĹĽy siÄ™ do 10,5 godziny. Po zmierzchu coraz Ĺ›mielej poczyna sobie Księżyc, który w tym tygodniu przejdzie przez I kwadrÄ™ i podÄ…ĹĽy ku peĹ‚ni, odwiedzajÄ…c przy tym najbardziej na póĹ‚noc wysuniÄ™tÄ… część pasa zodiakalnego. DziÄ™ki temu Srebrny Glob nawet w pierwszej części tygodnia zepsuje swojÄ… Ĺ‚unÄ… sporÄ… część nocy. Naturalny satelita Ziemi zacznie tydzieĹ„ niedaleko pary planet Mars-Uran, skoĹ„czy …


(Thu, 14 Feb 2019 12:43:23 +0000)

„Świetlne echo” czarnej dziury

DziÄ™ki obserwacji zjawiska echa Ĺ›wietlnego pochodzÄ…cego z korony czarnej dziury MAXI J1820+070 â€“ w skrócie 1820 â€“ znajdujÄ…cej siÄ™ w gwiazdozbiorze Lwa, moĹĽemy lepiej poznać ewolucjÄ™ mniej masywnych czarnych dziur. Echa Ĺ›wietlne powstajÄ…, kiedy Ĺ›wiatĹ‚o pochodzÄ…ce z bardzo jasnego rozbĹ‚ysku zostanie odbite od miÄ™dzygwiezdnego gazu. Promieniowanie z oryginalnego rozbĹ‚ysku dociera do obserwatora jako pierwsze, a Ĺ›wiatĹ‚o odbite zaraz po nim, tworzÄ…c swego rodzaju echo. Co ciekawe, czasem „echa” sprawiajÄ… wraĹĽenie, ĹĽe poruszajÄ… siÄ™ szybciej od prÄ™dkoĹ›ci Ĺ›wiatĹ‚a. Dzieje siÄ™ tak, poniewaĹĽ fotony mogÄ… zostać spowolnione w trakcie pierwszych stadiów eksplozji, przez co docierajÄ… do obserwatora opóĹşnione, sugerujÄ…c, ĹĽe to „echa” poruszajÄ… siÄ™ szybciej. …


(Sun, 10 Feb 2019 14:07:23 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Uderzenie w Księżyc podczas zaćmienia

Podczas ostatniego caĹ‚kowitego zaćmienia Księżyca, widocznego równieĹĽ z Polski, doszĹ‚o do bardzo interesujÄ…cego wydarzenia. Wielu osobom, które skierowaĹ‚y obiektywy swoich kamer i aparatów na naszego satelitÄ™, udaĹ‚o siÄ™ uchwycić skromny rozbĹ‚ysk, który byĹ‚ niczym innym jak… uderzeniem meteroidu w powierzchniÄ™! Wedle szacunków naukowców z Hiszpanii, opartych na pomiarach Moon Impact Detection and Analysis System (MIDAS) obiekt miaĹ‚ masÄ™ okoĹ‚o dziesiÄ™ciu kilogramów i utworzyĹ‚ na Księżycu kolejny krater, o Ĺ›rednicy okoĹ‚o siedmiu metrów. Zderzenie nastÄ…piĹ‚o w okolicach Morza Wilgoci.


(Sun, 10 Feb 2019 09:52:02 +0000)

Niebo w końcu pierwszej dekady lutego 2019 roku

W poniedziaĹ‚ek 4 lutego przed póĹ‚nocÄ… naszego czasu Księżyc przeszedĹ‚ przez nów i w kolejnych dniach zacznie pokazywać siÄ™ na niebie wieczornym, a ze wzglÄ™du na duĹĽe nachylenie ekliptyki do widnokrÄ™gu o tej porze doby nisko nad widnokrÄ™giem w fazie bardzo cienkiego sierpa da siÄ™ go dostrzec juĹĽ w Ĺ›rodÄ™ 6 lutego, niecaĹ‚e dwie doby po nowiu. KaĹĽdej kolejnej doby Srebrny Glob wzniesie siÄ™ wyĹĽej i spÄ™dzi wyraĹşnie wiÄ™cej czasu na nieboskĹ‚onie po zmierzchu, dÄ…ĹĽÄ…c do I kwadry, juĹĽ w przyszĹ‚ym tygodniu. Przez caĹ‚y ten czas bardzo dobrze widoczne bÄ™dzie tzw. Ĺ›wiatĹ‚o popielate Księżyca, czyli jego nocna część, oĹ›wietlona Ĺ›wiatĹ‚em …


(Wed, 06 Feb 2019 02:54:21 +0000)

Studencki satelita KRAKsat ukończony!

KRAKsat, wspólny projekt studentów z AGH, Uniwersytetu JagielloĹ„skiego oraz wrocĹ‚awskiej firmy SatRevolution zostaĹ‚ ostatecznie zintegrowany i zĹ‚oĹĽony. Teraz satelitÄ™ czeka dĹ‚uga seria testów, którym bÄ™dzie poddany w Stanach Zjednoczonych, zanim zostanie ostatecznie umieszczony w statku Cygnus, który 17 kwietnia bieĹĽÄ…cego roku, za pomocÄ… rakiety Antares 230, zadokuje do MiÄ™dzynarodowej Stacji Kosmicznej na wysokoĹ›ci 400 kilometrów nad powierzchniÄ… Ziemi. StamtÄ…d zostanie nastÄ™pnie wyrzucony w przestrzeĹ„ kosmicznÄ… przez astronautów z moduĹ‚u Kibo, gdzie znajduje siÄ™ naleĹĽÄ…cy do firmy Nano Racks CubeSat Deployer. JeĹ›li wszystko pójdzie zgodnie z planem, a start rakiety nie zostanie przeĹ‚oĹĽony (jak to miaĹ‚o na przykĹ‚ad miejsce w przypadku …


(Tue, 05 Feb 2019 18:38:20 +0000)

Tajemnicza supernowa ĹşródĹ‚em promieni X

10 stycznia 2019 r. w centrum wyjÄ…tkowo jasnej i szybko ewoluujÄ…cej gwiezdnej eksplozji, obserwowanej juĹĽ wczeĹ›niej, przy pomocy dwóch wysokoenergetycznych teleskopów ESA: Integral i XMM-Newton znaleziono potężne ĹşródĹ‚o promieniowania rentgenowskiego. Zjawisko znane jako AT2018cow zostaĹ‚o zaobserwowane 16 lipca przez teleskop ATLAS na Hawajach. NiedĹ‚ugo potem wielu astronomów z caĹ‚ego Ĺ›wiata, z uĹĽyciem kosmicznych i ziemskich teleskopów próbowaĹ‚o uchwycić to ciaĹ‚o znajdujÄ…ce siÄ™ w odlegĹ‚oĹ›ci ok. 200 lat Ĺ›wietlnych od Ziemi. Co ciekawe obiektu nie zdoĹ‚ano jednoznacznie zaklasyfikować do którejkolwiek z kategorii. Przez dwa dni jego jasność przewyĹĽszaĹ‚a wszystkie obserwowane supernowe, czyli potężne wybuchy starzejÄ…cych siÄ™ gwiazd, podczas których wyrzucajÄ… one wiÄ™kszość swojej masy w przestrzeĹ„, wymiatajÄ…c caĹ‚y …


(Mon, 04 Feb 2019 10:51:22 +0000)

Ludzie kosmosu: Christian Doppler

Christian Doppler, austriacki fizyk i matematyk, pochodziĹ‚ z rodziny kamieniarskiej, lecz ze wzglÄ™du na wÄ…tĹ‚Ä… budowÄ™ ciaĹ‚a wybraĹ‚ karierÄ™ naukowÄ… i rozpoczÄ…Ĺ‚ studia w swoim rodzinnym mieĹ›cie Salzburgu. W roku 1841 zostaĹ‚ profesorem na Uniwersytecie Karola w Pradze.


(Sun, 03 Feb 2019 20:44:40 +0000)

PoczÄ…tki supermasywnych czarnych dziur

Jedną z obecnych zagadek astronomii jest występowanie niezwykle dużej liczby supermasywnych czarnych dziur we wczesnym wszechświecie. Ostatnie badania finansowane między innymi przez NASA sugerują, że takie obiekty mogły powstawać, gdy galaktyki bardzo szybko się formowały.


(Sun, 03 Feb 2019 18:49:16 +0000)

Niebo na przełomie stycznia i lutego 2019 roku

Powoli koĹ„czy siÄ™ pierwszy miesiÄ…c i zaczyna drugi miesiÄ…c 2019 roku. W tym czasie noce bÄ™dÄ… prawie bezksiężycowe, gdyĹĽ naturalny satelita Ziemi zbliĹĽa siÄ™ do nowiu, przez który przejdzie 4 lutego przed póĹ‚nocÄ… naszego czasu. Jednak zanim Księżyc przejdzie na niebo wieczorne, zakryje gwiazdÄ™ 4. wielkoĹ›ci χ Ophiuchi oraz powracajÄ…cÄ… na poranne niebo po spotkaniu ze SĹ‚oĹ„cem planetÄ™ Saturn. JeĹ›li tylko dopisze pogoda, warto podjąć próbÄ™ obserwacji zwĹ‚aszcza tego ostatniego zjawiska, gdyĹĽ jest to jedyne widoczne z Polski i w ogóle z duĹĽych póĹ‚nocnych szerokoĹ›ci geograficznych zakrycie Saturna w trwajÄ…cej do koĹ„ca br. serii zakryć tej planety przez Księżyc. A …


(Tue, 29 Jan 2019 15:07:38 +0000)

ostatni import : 16/02/2019 - 13:03

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 54.226.23.160
© Domena : ec2-54-226-23-160.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2019 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006