Kliknięcia serwisu :   Pi±tek, 5 Czerwca, 2020 roku.  Do końca roku zostało 210 dni.  Imieniny obchodz±:  Bonifacy, Bończa, Dobrociech, Dobromir, Dobrymir, Nikanor, Waleria, Walter,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1579 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Nowinki Astronomiczne

AstroNET – Polski Portal Astronomiczny

AstroNET jest pierwszym portalem astronomicznym w Polsce. Zajmujemy siÄ™ publikowaniem wyników badaĹ„ naukowych oraz przede wszystkim popularyzowaniem astronomii. Witryna jest prowadzona przez czĹ‚onków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miĹ‚oĹ›ników astronomii, jak i pracujÄ…cych zawodowo astronomów.


Ĺšladami Messiera: M33 – Galaktyka TrójkÄ…ta

O obiekcie: Obiekt M33, zwany teĹĽ GalaktykÄ… TrójkÄ…ta, jest jednÄ… z bardziej znanych galaktyk spiralnych. SwojÄ… nazwÄ™ bierze od poĹ‚oĹĽenia na niebie, gdyĹĽ leĹĽy w gwiazdozbiorze TrójkÄ…ta. Jest to jedna z najbliĹĽszych Ziemi galaktyk. NaleĹĽy do Grupy Lokalnej, czyli grupy galaktyk, do której naleĹĽy nasza wĹ‚asna Droga Mleczna, sĹ‚awna Galaktyka Andromedy, a takĹĽe parÄ™dziesiÄ…t innych. M33 jest 3 najwiÄ™kszÄ… spoĹ›ród galaktyk w tej grupie, a takĹĽe najmniejszÄ… galaktykÄ… spiralnÄ…. M33 jest jednym z najdalszych obiektów, które moĹĽna dostrzec goĹ‚ym okiem. Znajduje siÄ™ ona w odlegĹ‚oĹ›ci okoĹ‚o 3 milionów lat Ĺ›wietlnych od Ziemi. Rozmiary galaktyki ocenia siÄ™ na 60 tysiÄ™cy lat Ĺ›wietlnych …


(Fri, 05 Jun 2020 08:00:59 +0000)

Czy zderzenie galaktyk doprowadziło do powstania Układu Słonecznego?

WedĹ‚ug badaĹ„ naukowców z Europejskiej Agencji Kosmicznej zderzenie galaktyk: Drogi Mlecznej i Galaktyki Strzelca (SagDEG), mogĹ‚o mieć znaczÄ…cy wpĹ‚yw na powstanie UkĹ‚adu SĹ‚onecznego. Odkryta w latach 90-tych galaktyka karĹ‚owata kilkukrotnie przeszĹ‚a przez dysk naszej galaktyki. Te zdarzenia nie tylko zdestabilizowaĹ‚y mniejszÄ… galaktykÄ™, ale takĹĽe znaczÄ…co zmieniĹ‚y historiÄ™ i dynamikÄ™ Drogi Mlecznej oraz mogĹ‚y przyczynić siÄ™ do powstania SĹ‚oĹ„ca i krÄ…ĹĽÄ…cych wokóĹ‚ niego planet. Mechanizm zderzeĹ„ galaktyk Galaktyka Strzelca przebijaĹ‚a dysk Drogi Mlecznej trzykrotnie: okoĹ‚o piÄ™ciu lub szeĹ›ciu miliardów lat temu, nastÄ™pnie okoĹ‚o dwóch miliardów lat temu i okoĹ‚o miliarda lat temu. Zdarzenia byĹ‚y spowodowane oddziaĹ‚ywaniami grawitacyjnymi miÄ™dzy tymi obiektami. Orbita …


(Thu, 04 Jun 2020 17:13:29 +0000)

Konkurs z okazji Dnia Dziecka!

Z okazji Ĺ›wiÄ™ta naszych najmĹ‚odszych czytelników, mamy konkurs przeznaczony specjalnie dla nich! Aby otrzymać jednÄ… z ksiÄ…ĹĽek widocznych na zdjÄ™ciu, naleĹĽy odpowiedzieć na poniĹĽsze pytania: 1. Jak nazywa siÄ™ najdalszy obiekt wystrzelony w kosmos przez czĹ‚owieka? 2. Na jakiej Ĺ›redniej wysokoĹ›ci orbituje MiÄ™dzynarodowa Stacja Kosmiczna? 3. Ilu ludzi postawiĹ‚o stopÄ™ na Księżycu? 4. Jaki jest najjaĹ›niejszy obiekt w Katalogu Messiera? 5. Jak duĹĽa jest Droga Mleczna? Odpowiedzi naleĹĽy przesĹ‚ać nam na adres mailowy redakcja.astronet@gmail.com oraz zatytuĹ‚ować maila “Konkurs DzieĹ„ Dziecka”. Nagrody bÄ™dÄ… losowane pomiÄ™dzy osoby, które udzielÄ… prawidĹ‚owych odpowiedzi jako pierwsze. WĹ›ród tytuĹ‚ów jakie moĹĽna wygrać sÄ… m.in: Sztuczna inteligencja. …


(Thu, 04 Jun 2020 10:55:09 +0000)

Ĺšladami Messiera: M32

O obiekcie: M32 to karĹ‚owata galaktyka eliptyczna o Ĺ›rednicy zaledwie 6500 lat Ĺ›wietlnych, a caĹ‚kowita masa to okoĹ‚o 3 miliardy mas SĹ‚oĹ„ca. NaleĹĽy do Lokalnej Grupy Galaktyk, która obejmuje m.in. GalaktykÄ™ Andromedy (M31), GalaktykÄ™ w TrójkÄ…cie (M33) i DrogÄ™ MlecznÄ…. Jest jednÄ… z 14 galaktyk satelitarnych Andromedy i pierwszÄ… odkrytÄ… galaktykÄ… eliptycznÄ…. Nie znaleziono dowodów na aktywność gwiazdotwórczÄ… M32, istniejÄ… jednak przesĹ‚anki, ĹĽe w przeszĹ‚oĹ›ci rodziĹ‚y siÄ™ tam mĹ‚ode gwiazdy. Obecnie M32, jak wiÄ™kszość galaktyk eliptycznych, jest domem dla starych czerwonych i ĹĽóĹ‚tych gwiazd. W 1998 roku zaobserwowano w niej Super NovÄ™ osiÄ…gajÄ…cÄ… jasność obserwowanÄ… 16,5 m. Podstawowe informacje: Typ …


(Wed, 03 Jun 2020 08:00:20 +0000)

Niebo w pierwszym tygodniu czerwca 2020 roku

Przed nami szósty miesiÄ…c 2020 roku z najdĹ‚uĹĽszymi dniami i najkrótszymi nocami. 20 czerwca SĹ‚oĹ„ce przejdzie przez najbardziej na póĹ‚noc wysuniÄ™ty punkt swojej drogi na niebie i zacznie siÄ™ astronomiczne lato. A w trzeciej dekadzie miesiÄ…ca zacznie siÄ™ trwajÄ…cy póĹ‚ roku proces skracania siÄ™ dnia i wydĹ‚uĹĽania nocy. Wydarzeniem czerwca jest dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc, do którego dojdzie 19 czerwca przed poĹ‚udniem naszego czasu. W trakcie zjawiska Wenus i Księżyc znajdÄ… siÄ™ 23° na zachód od SĹ‚oĹ„ca i przy ich szukaniu naleĹĽy wystrzegać siÄ™ patrzenia na SĹ‚oĹ„ce. Natomiast w pierwszym tygodniu czerwca gĹ‚ównym aktorem nocnego nieba stanie siÄ™ Księżyc, …


(Tue, 02 Jun 2020 09:20:15 +0000)

Ĺšladami Messiera: M31 – Galaktyka Andromedy

O obiekcie: M31, znana szerzej jako Galaktyka Andromedy, jest zarówno najpopularniejszym obiektem gĹ‚Ä™bokiego nieba, jak i jednÄ… z najbardziej charakterystycznych pozycji w Katalogu Messiera. Posiada jednÄ… z najdĹ‚uĹĽszych historii obserwacji, bo pierwsze wzmianki o niej pochodzÄ… z roku 964, kiedy to w swojej „KsiÄ™dze gwiazd staĹ‚ych” perski astronom Abd al-Rahman al-Sufi nazwaĹ‚ jÄ… „maĹ‚Ä… chmurką”. Jest jednym z najdalszych obiektów, jakie da siÄ™ zobaczyć goĹ‚ym okiem na niebie, bowiem znajduje siÄ™ okoĹ‚o 2,5 miliona lat Ĺ›wietlnych od Ziemi, jest to równieĹĽ pierwsza w kolejnoĹ›ci galaktyka wystÄ™pujÄ…ca w tym katalogu. Galaktyka Andromedy zostaĹ‚a niezaleĹĽnie odkryta przez niemieckiego astronoma Simona Mariusa 15 grudnia …


(Mon, 01 Jun 2020 08:00:40 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Atlantis po raz ostatni

Przez prawie 9 lat z przylÄ…dka Canaveral ĹĽaden czĹ‚owiek nie zostaĹ‚ wyniesiony w przestrzeĹ„ kosmicznÄ…. Ostatni wahadĹ‚owiec – Atlantis, wystartowaĹ‚ 8 lipca 2011 r. z platformy startowej LC-39A, tej samej, z której obecnie startujÄ… rakiety firmy SpaceX. Misja opatrzona numerem STS-135 zakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ po 12 dniach i 18 godzinach 21 lipca. Tym samym zakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ trwajÄ…ca 30 lat era wahadĹ‚owców, a Stany Zjednoczone straciĹ‚y zdolność do samodzielnego umieszczania ludzi na orbicie. OstatniÄ… zaĹ‚ogÄ™ Atlantis stanowili: Christopher Ferguson – dowódca Douglas Hurley – pilot Sandra Magnus – specjalista misji Rex Walheim – specjalista misji Hurley zostaĹ‚ wybrany do misji Demo-2, która …


(Sun, 31 May 2020 07:00:29 +0000)

Lot załogowy na Księżyc z trzecim Europejskim Modułem Serwisowym

Trzeci Europejski Moduł Serwisowy zostanie wykorzystany w załogowej misji na Księżyc przewidzianej na 2024 r. Europejska Agencja Kosmiczna podpisała kontrakt z Airbusem na budowę modułu.


(Sat, 30 May 2020 10:45:40 +0000)

Ĺšladami Messiera: M30

O obiekcie: Ponad poĹ‚owÄ™ wszystkich obiektów w Katalogu Messiera stanowiÄ… gromady gwiazd. JednÄ… z nich jest M30 poĹ‚oĹĽona w gwiazdozbiorze KozioroĹĽca. Jest to gromada kulista zawierajÄ…ca kilkaset tysiÄ™cy gwiazd, które powstaĹ‚y okoĹ‚o 13 miliardów lat temu. Część z nich to tak zwani „bĹ‚Ä™kitni maruderzy” – gwiazdy bardziej gorÄ…ce od innych o tej samej jasnoĹ›ci, przez co wydajÄ… siÄ™ mĹ‚odsze. Gwiazdy te zazwyczaj zawdziÄ™czajÄ… swojÄ… drugÄ… mĹ‚odość zderzeniom z innymi gwiazdami lub dziÄ™ki towarzyszÄ…cej gwieĹşdzie, która tworzy z nim ukĹ‚ad podwójny i oddaje wodór, by zasilić masywniejszego kompana. M30 znajduje siÄ™ w odlegĹ‚oĹ›ci okoĹ‚o 28 tysiÄ™cy lat Ĺ›wietlnych od Ziemi. Ze wzglÄ™du na …


(Fri, 29 May 2020 08:00:51 +0000)

Start Crew Demo-2 – transmisja internetowa

Aktualizacja: Z powodu niesprzyjajÄ…cych warunków pogodowych start rakiety Falcon 9 przeniesiono ze Ĺ›rody 27 maja na sobotÄ™ 30 maja. Pierwszy raz od czasu wycofania wahadĹ‚owców, amerykaĹ„scy astronauci zostanÄ… wyniesieni w kosmos z ojczystej ziemi w sobotÄ™ 30 maja. BÄ™dzie to wielki powrót lotów zaĹ‚ogowych z przylÄ…dka Canaveral. Start rakiety moĹĽna oglÄ…dać przez transmisjÄ™ internetowÄ…. Nowy etap w lotach zaĹ‚ogowych? W 2011 roku NASA zakoĹ„czyĹ‚a program promów kosmicznych i od tamtej pory wynosiĹ‚a swoich astronautów na ISS, korzystajÄ…c ze statków rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos. Umowa miÄ™dzy agencjami wygasa w tym roku, a nowy program lotów zaĹ‚ogowych NASA ma rozpocząć siÄ™ w drugiej poĹ‚owie …


(Thu, 28 May 2020 10:14:26 +0000)

ostatni import : 05/06/2020 - 15:13

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 34.232.62.209
© Domena : ec2-34-232-62-209.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2020 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006