Kliknięcia serwisu :   ¦roda, 24 Kwietnia, 2019 roku.  Do końca roku zostało 252 dni.  Imieniny obchodz±:  Aleksander, Aleksy, Egbert, Erwin, Erwina, Fidelis, Grzegorz, Horacy, Horacjusz, Zbroimir,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1467 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Nowinki Astronomiczne

AstroNET

Serwis AstroNET jest pierwszym i najwiÄ™kszym polskim portalem astronomicznym. Witryna jest prowadzona przez czĹ‚onków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miĹ‚oĹ›ników astronomii, jak i pracujÄ…cych zawodowo astronomów.


Niebo w czwartym tygodniu kwietnia 2019 roku

Księżyc jest juĹĽ po peĹ‚ni i dÄ…ĹĽy do ostatniej kwadry, przenoszÄ…c siÄ™ na niebo poranne. StÄ…d w najbliĹĽszych dniach jest blask stopniowo siÄ™ zmniejszy i przestanie przeszkadzać w obserwacjach innych ciaĹ‚ niebieskich. Po drodze do ostatniej kwadry Srebrny Glob przejdzie od gwiazdozbioru Skorpiona, poprzez Wężownika i Strzelca do KozioroĹĽca, mijajÄ…c obie widoczne nad ranem planety, najpierw Jowisza, a potem Saturna. Wieczorem moĹĽna jeszcze obserwować Marsa, wciÄ…ĹĽ wÄ™drujÄ…cego przez gwiazdozbiór Byka.       Po przejĹ›ciu Księżyca na niebo poranne z ciaĹ‚ UkĹ‚adu SĹ‚onecznego niewiele po zmierzchu widoczna jest tylko planeta Mars. GodzinÄ™ po zachodzie SĹ‚oĹ„ca wznosi siÄ™ ona na wysokoĹ›ci …


(Mon, 22 Apr 2019 19:07:38 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

PowyĹĽsze zdjÄ™cie przypominajÄ…cej klepsydrÄ™ mgĹ‚awicy PoĹ‚udniowy Krab zostaĹ‚o zrobione za pomocÄ… teleskopu Hubble, by uczcić jego dwudziestÄ… dziewiÄ…tÄ… rocznicÄ™ przebywania w przestrzeni kosmicznej. Przedstawiony obiekt powstaĹ‚ w toku ewolucji ukĹ‚adu podwójnego gwiazd i jest jednym z wielu, których tajemnice poznaliĹ›my w ciÄ…gu dziaĹ‚ania tego wciÄ…ĹĽ sprawnego instrumentu badawczego. Kosmiczny teleskop Hubble, powstaĹ‚y przy wspóĹ‚pracy ESA i NASA, zostaĹ‚ wystrzelony na pokĹ‚adzie wahadĹ‚owca Discovery w dniu 24 kwietnia 1990 roku. Od tego czasu zrewolucjonizowaĹ‚ spojrzenie ludzkoĹ›ci na WszechĹ›wiat. ZdjÄ™cia, które wykonuje sÄ… spektakularne, nie tylko pod wzglÄ™dem naukowym, ale takĹĽe estetycznym. Co roku teleskop poĹ›wiÄ™ca maĹ‚Ä… część swojego cennego czasu obserwacyjnego, …


(Sun, 21 Apr 2019 09:51:43 +0000)

Niebo w trzecim tygodniu kwietnia 2019 roku

Powoli koĹ„czy siÄ™ pierwszy miesiÄ…c wiosny i SĹ‚oĹ„ce w tym tygodniu osiÄ…gnie równoleĹĽnik 10° deklinacji póĹ‚nocnej (uczyni to we wtorek 16 kwietnia), a czas jego przebywania nad widnokrÄ™giem zwiÄ™kszyĹ‚ siÄ™ do ponad 14 godzin. W piÄ…tek 19 kwietnia SĹ‚oĹ„ce wejdzie do gwiazdozbioru Barana, zaĹ› 4 dni póĹşniej przejdzie nieco ponad 0,5 stopnia na póĹ‚noc od Urana. W najbliĹĽszych dniach warunki na nocnym niebie podyktuje zbliĹĽajÄ…cy siÄ™ do peĹ‚ni Księżyc, który osiÄ…gnie tÄ™ fazÄ™ równieĹĽ w piÄ…tek 19 kwietnia. Srebrny Glob w tym tygodniu odwiedzi gwiazdozbiory Lwa, Panny, Wagi i Skorpiona, czyli obszar nieba, gdzie nie ma teraz planet UkĹ‚adu SĹ‚onecznego. …


(Mon, 15 Apr 2019 21:20:41 +0000)

Ile waĹĽy nasza galaktyka?

Masa Drogi Mlecznej to parametr, który zostaĹ‚ juĹĽ nieraz przebadany. Ale czy wystarczajÄ…co dokĹ‚adnie? Najnowszy i najdokĹ‚adniejszy pomiar masy Drogi Mlecznej zostaĹ‚ niedawno wykonany przez bezzaĹ‚ogowÄ… sondÄ™ Gaia i Kosmiczny Teleskop Hubble'a.


(Mon, 15 Apr 2019 16:00:41 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Na górze róĹĽe…

Widoczna na powyĹĽszym zdjÄ™ciu mgĹ‚awica Rozeta, NGC 2237, jest jednym z najsĹ‚ynniejszych takich obĹ‚oków pyĹ‚u i gazu. Na jego skraju, pĹ‚atki kosmicznej róĹĽy skrywajÄ… gwiezdny ĹĽĹ‚óbek. Podziwiany przez nas symetryczny ksztaĹ‚t uksztaĹ‚towaĹ‚y wiatry i promieniowanie emitowane z gromady mĹ‚odych, gorÄ…cych gwiazd typu O. Ta gromada zostaĹ‚a skatalogowana jako NGC 2244 i znajduje siÄ™ w centrum obĹ‚oku na obszarze o Ĺ›rednicy okoĹ‚o 50 lat Ĺ›wietlnych. MgĹ‚awicÄ™ NGC 2237 moĹĽna obserwować za pomocÄ… maĹ‚ego teleskopu skierowanego na gwiazdozbiór JednoroĹĽca. Po naĹ‚oĹĽeniu odpowiednich kolorów w czasie obróbki na fragmenty odpowiadajÄ…ce danym elementom spektrum mgĹ‚awica otrzymaĹ‚a piÄ™kny, czerwony kolor.


(Mon, 15 Apr 2019 15:00:36 +0000)

Gorąca atmosfera Jowisza – wiatr słoneczny ma na nią wpływ

Atmosfera Jowisza podgrzewa się dzięki intensywnym zorzom polarnym, występującym na biegunach gazowego olbrzyma. Te ekstremalne w skali Układu Słonecznego zjawiska wywoływane są przez wiatr słoneczny. Nowe obserwacje, przeprowadzone naziemnym teleskopem, wykazały, że wiat ma wpływ na znacznie głębsze warstwy atmosfery, niż początkowo było to widoczne.


(Sat, 13 Apr 2019 13:28:50 +0000)

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury

MiÄ™dzynarodowy zespóĹ‚ naukowców zaprezentowaĹ‚ dzisiaj przeĹ‚omowe wyniki obserwacji bardzo masywnej czarnej dziury znajdujÄ…cej siÄ™ w centrum galaktyki Messier 87. Do badaĹ„ wykorzystano Event Horizon Telescope, który zaprojektowany zostaĹ‚ wĹ‚aĹ›nie w tym celu. Jest to pierwszy widoczny dla nas dowód na istnienie czarnych dziur.


(Wed, 10 Apr 2019 15:03:47 +0000)

Historia Szczególnej Teorii WzglÄ™dnoĹ›ci – część druga

KoĹ„cówka XIX wieku pozostawiĹ‚a wiele nierozstrzygniÄ™tych pytaĹ„. W drugiej części postaram siÄ™ opisać, jakie odpowiedzi udzielili naukowcy poczÄ…tku XX wieku, oraz jak potoczyĹ‚y siÄ™ losy mĹ‚odej Szczególnej Teorii WzglÄ™dnoĹ›ci.


(Wed, 10 Apr 2019 11:35:03 +0000)

Niebo w drugim tygodniu kwietnia 2019 roku

Po zeszĹ‚otygodniowym nowiu w najbliĹĽszych dniach Księżyc rozgoĹ›ci siÄ™ na niebie wieczornym, przechodzÄ…c w Ĺ›rodku tygodnia przez I kwadrÄ™ i kaĹĽdej kolejnej nocy coraz bardziej przeszkadzajÄ…c w obserwacjach innych ciaĹ‚ niebieskich. Na niebie wieczornym ekliptyka jest nachylona pod bardzo duĹĽym kÄ…tem, dziÄ™ki czemu Księżyc, mimo maĹ‚ej fazy, przebywa na nieboskĹ‚onie bardzo dĹ‚ugo i poczÄ…tkowo wysoko nad liniÄ… horyzontu. W poniedziaĹ‚ek 8 kwietnia naturalny satelita Ziemi odwiedziĹ‚ planetÄ™ Mars, ale kolejne planety, Jowisz i Saturn, sÄ… widoczne dopiero w drugiej poĹ‚owie nocy, stÄ…d dotarcie do nich zajmie Księżycowi kilkanaĹ›cie dni. Do tego czasu przejdzie on zarówno przez I kwadrÄ™, jak i …


(Tue, 09 Apr 2019 17:32:21 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Pozdrowienia z Hawajów

PowyĹĽsze zdjÄ™cie nieba jest mozaikÄ… obrazów wykonanych przez obserwatorium Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System). Znajduje siÄ™ ono na szczycie wulkanu Haleakala na wyspie Maui i wykorzystuje teleskopy o Ĺ›rednicy 1,8 metra. Ĺšrodek zdjÄ™cia stanowi póĹ‚nocny biegun niebieski, a czarna, okrÄ…gĹ‚a krawÄ™dĹş jest wyznaczona przez zakres widzenia z hawajskiej wyspy. Kosmiczne chmury pyĹ‚u i zbiorowiska gwiazd ukĹ‚adajÄ…ce siÄ™ wzdĹ‚uĹĽ pĹ‚aszczyzny Drogi Mlecznej rozciÄ…gajÄ… siÄ™ wzdĹ‚uĹĽ obrazu, z widocznym na dole jasnym centrum galaktyki. Zbierane przez ponad cztery lata informacje reprezentujÄ… drugÄ… edycjÄ™ danych z Pan-STARRS, aktualnie najwiÄ™kszego przeglÄ…du nocnego nieba. W 2017 roku Pan-STARRS jako pierwsze rozpoznaĹ‚o miÄ™dzygwiezdnÄ… podróĹĽ …


(Tue, 09 Apr 2019 10:00:06 +0000)

ostatni import : 21/04/2019 - 21:11

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 54.90.86.231
© Domena : ec2-54-90-86-231.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2019 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006