pobieralnia  linkownia  Forum
Przepisy Kata

Zawody kata prezentują kata Goju - ryu poprzez spotkania indywidualne. Kolejność zwycięzców jest określona przez liczbę uzyskanych punktów. Zawodnicy będą mogli wybierać kata jedynie spośród niżej wymienionych:

1. Gekisai Ichi.
2. Gekisai Ni.
3. Saifa.
4. Seiunchin.
5. Sanseru.
6. Shisochin.
7. Sepai.
8. Seisan.
9. Kururunfa.
10. Suparinpei.
11. Sanchin.
12. Tensho.

Punktacja będzie ustalana na podstawie wrażenia odniesionego przez Sędziów, zgodnie z formułą punkty podstawowe minus punkty karne. Punkty podstawowe ustala się na podstawie czterech czynników:

- dynamiki ciała,
- mocy,
- formy.
- przejścia.

Punkty karne będą odejmowane w następujących przypadkach:

- wahanie,
- utrata równowagi,
- błąd techniczny,
- etykieta,

Punkty karne a kata:

PunktySędziowie Planszowi wskazują karę poprzez podniesienie czerwonej chorągiewki pionowo na wysokość kolana.
Jeżeli Shushin nie stwierdzi kary, podnosi białą chorągiewkę pionowo na wysokość kolana.

Na naradzie Sędziów Planszowych każdy Sędzia łącznie z Shushin, będą mieli równe prawo
głosu. W przypadku remisowego wyniku głosowania Shushin podejmuje ostateczną decyzje.

Na naradzie Sędziów Planszowych Fukushin poinformują Shushin o przyznanych punktach karnych. Shushin zdecyduje, jakie punkty karne nałożyć. Punkty karne nie mogą być niższe ani wyższe od przekazanych przez Fukushin.

Dyskwalifikacja zawodnika w kata.

Hansoku w turnieju kata orzeka się w niżej wymienionych przypadkach:

- gdy wykonane kata różni się od kata zgłoszonego przez zawodnika,

- gdy podczas wykonywania kata nastąpi zwłoka lub opóźnienie ruchu o 5 sekund lub dłużej,

- gdy zawodnik odezwie się podczas wykonywania kata,

- gdy zawodnik podczas wykonywania kata otrzymuje od kogoś znajdującego się w pobliżu pola walki wskazówki lub podpowiedzi,

- gdy podczas wykonywania kata element stroju zawodnika zsunie się lub znajdzie się w nieładzie, krępując ruchy lub odwracając uwagę,

- gdy zawodnik świadomie ignoruje zalecenia Shushin,

- gdy zachowanie zawodnika jest niezdyscyplinowane i odbiega od ogólnie przyjętych zasad postępowania na polu walki,

- w przypadku bardzo złej etykiety lub postawy,

- gdy zawodnik poważnie naruszył którykolwiek punkt Regulaminu Zawodów.

Sędzia Shushin wskaże popełnienie faulu (Hansoku) poprzez podniesienie ponad głowę kart ZERO.

Zawodnikom zabronione iest noszenie:

- butów, skarpetek lub podobnego okrycia,

- ozdób lub przebrań,

- ciężkiego obandażowania przekraczającego niezbędne minimum.

W każdej rundzie eliminacyjnej zawodnik może pozostać przy swoim kata lub je zmienić, za wyjątkiem końcowej rundy eliminacji i finału. Tutaj kata muszą być różne.

Rozgrywki finałowe muszą być prowadzone z jednej puli i na tym samym polu walki. Ostatecznym wynikiem punktowym będzie suma wyników uzyskanych w ostatecznych eliminacjach rozgrywce finałowej.

Ketteisen w kata.

-jeżeli w dowolnym punkcie eliminacji lub rozgrywki finałowej zawodnicy będą mieli identyczne noty, to należy zsumować wszystkie pięć pierwotnych wyników w celu wyłonienia zwycięzcy, jeśli nadal jest remis zarządza się Ketteisen,

- w czasie Ketteisen kata prezentowane przez zawodnika muszą być inne niż kata, które doprowadziło do remisu,

- wyniki Ketteisen nie zostaną użyte do wyliczenia ostatecznych rezultatów. Posłużą jedynie do ustalenia kolejności miejsc (aby zlikwidować remis). Do wyliczenia ostatecznego rezultatu posłużą tylko wyniki pierwotne,

- polecenie przeprowadzenia Ketteisen wydane będzie na naradzie Sędziów Planszowych.

Na pulę eliminacyjną turnieju kata przypadać powinno maksymalnie 12 zawodników. Z każdej puli do następnej rundy przechodzi czołowa czwórka zawodników. Zawodnik mający najniższy wynik wystąpi w następnej rundzie eliminacji jako pierwszy. W przypadku tej samej noty, pierwszy wystąpi zawodnik z grupy o najniższej liczbie porządkowej, gdy zawodnicy są w tej samej grupie to wcześniej wystąpi ten, który poprzednio wystąpił wcześniej.

Pole walki kata:

Pole walki stanowić będzie kwadrat o boku 8 na 8 metrów. Zawodnik wykonuje kata zwrócony twarzą w stronę głównej trybuny, w jednej z dwóch pozycji, położonych półtora metra z przodu i półtora metra z tyłu geometrycznego środka pola walki (patrz załącznik). Powierzchnia i pozostałe warunki tek jak do kumie.

Data utworzenia: 17/09/2005 - 20:21
Ostatnie zmiany: 06/11/2005 - 11:57
Kategoria : Przepisy
Strona czytana 3393 razy

up Góra up

............
20054.5.0 - Š 2004-2005 - 2005
Strona załadowana w 0.08 sekundę